Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NEHEMIAH 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Tada se skupi sav narod kao jedan ovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoe knjievniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona to ga je Jahve dao Izraelu.

  8:2 I prvoga dana sedmoga mjeseca sveenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, ena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju.

  8:3 Na trgu koji je pred Vodenim vratima poeo je itati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, enama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno sluao knjigu Zakona.

  8:4 Knjievnik Ezra stajae na drvenu besjeditu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, ema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Miael, Malkija, Haum, Habadana, Zaharija i Meulam.

  8:5 Ezra je otvorio knjigu naoigled svemu narodu - jer je bio povie od svega naroda - a kad ju je otvorio, sav narod ustade.

  8:6 Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: "Amen! Amen!" Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje.

  8:7 A leviti Jeua, Bani, erebja, Jamin, Akub, abtaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan i Pelaja objanjavahu Zakon narodu, a narod stajae na svome mjestu.

  8:8 I itahu iz knjige Bojeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod moe razumjeti to se ita.

  8:9 Potom namjesnik Nehemija, i sveenik i knjievnik Ezra, i leviti koji pouavahu narod rekoe svemu narodu: "Ovo je dan posveen Jahvi, Bogu vaemu! Ne tugujte, ne plaite!" Jer sav narod plakae sluajui rijei Zakona.

  8:10 I jo im ree Nehemija: "Poite i jedite masna jela, i pijte slatko, i poaljite dio onima koji nemaju nita pripremljeno, jer ovo je dan posveen naem Gospodu. Ne alostite se: radost Jahvina vaa je jakost."

  8:11 I leviti umirivahu sav narod govorei: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!"

  8:12 I ode sav narod da jede i pije, i da alje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili rijei koje su im objavljene.

  8:13 Drugog dana skupie se glavari obitelji svega naroda, sveenici i leviti oko knjievnika Ezre da proue rijei Zakona.

  8:14 I naoe napisano u Zakonu to ga je Jahve naredio preko sluge Mojsija: "Sinovi Izraelovi neka borave pod sjenicama za sveanosti u sedmom mjesecu."

  8:15 im su uli, proglasie u svim svojim gradovima i u Jeruzalemu: "Idite u goru i donesite granja maslinova i granja divlje masline, mirtovih i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drvea da nainimo sjenice, kako je propisano."

  8:16 I ode narod i donese granja i nainie sjenice, svaki na svom krovu i svojim dvoritima, u predvorjima Doma Bojega, na trgu kod Vodenih vrata i na onom kod Efrajimovih vrata.

  8:17 Sav zbor onih koji su se vratili iz suanjstva naini sjenice i boravili su u njima - Izraelci nisu toga inili od vremena Joue, sina Nunova, sve do toga dana. I bila je veoma velika radost.

  8:18 Ezra je itao knjigu Zakona Bojeg svakog dana, od prvoga do posljednjega. Sedam se dana svetkovao blagdan, a osmoga je dana bio sveani zbor, kako je propisano.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .