Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 34

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  34:1 Jahve ree Mojsiju:

  34:2 "Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: 'Kad uete u kanaansku zemlju, ta e vam zemlja pripasti u batinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.

  34:3 Juna strana protezat e vam se od pustinje Sina uz Edom. Juna e vam granica poeti s kraja Slanog mora na istonoj strani.

  34:4 Onda e vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet e na jugu do Kade Barnee; zatim e izai prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone.

  34:5 Od Asmone granica e skrenuti prema Egipatskom potoku i izai e na more.

  34:6 Zapadna granica bit e vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.

  34:7 A ovo e vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor;

  34:8 s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; zavretak granice bit e Sedada.

  34:9 Onda e se granica protegnuti do Zifrona i zavriti u Hasar Enanu. To e vam biti sjeverna granica.

  34:10 Za svoju istonu granicu povucite crtu od Hasar Enana do efama.

  34:11 Granica e se sputati od efama do Rible, istono od Ajina. Odande e se granica spustiti i doprijeti do istone obale Kineretskog jezera.

  34:12 Iza toga spustit e se granica niz Jordan da zavri u Slanome moru. To e biti vaa zemlja sa svojim granicama naokolo.'"

  34:13 Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju ete kockom dobiti u batinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena.

  34:14 Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama ve primie svoju batinu, kao to je svoju batinu primila i polovica plemena Manaeova.

  34:15 Ta dva plemena i pol primila su svoje batine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istone strane."

  34:16 Jahve ree Mojsiju:

  34:17 "Ovo su imena ljudi koji e vam zemlju podijeliti: sveenik Eleazar i Nunov sin Joua;

  34:18 i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.

  34:19 Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina;

  34:20 emuel, sin Amihudov, od plemena imunova;

  34:21 Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova;

  34:22 knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.

  34:23 Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manaeovaca;

  34:24 knez Kemuel, sin iftanov, od plemena Efrajimovaca;

  34:25 knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca;

  34:26 knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca;

  34:27 knez Ahihud, sin elomijev, od plemena Aerovaca;

  34:28 knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca."

  34:29 To su oni kojima je Jahve naloio da Izraelcima izdijele batinu u zemlji kanaanskoj.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .