Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 35

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  35:1 Ree Jahve Mojsiju na Moapskim poljanama kod Jordana, nasuprot Jerihonu:

  35:2 "Naredi Izraelcima da ustupe levitima od batine koju posjeduju gradove gdje e stanovati i panjake oko gradova. To dajte levitima.

  35:3 Neka gradovi budu njima za stanovanje, a okolni panjaci neka budu za njihova goveda, njihovo blago i sve njihove ivotinje.

  35:4 Panjaci uz gradove koje ustupite levitima neka zahvate od gradskih zidina van do tisuu lakata naokolo.

  35:5 Izmjerite od grada van dvije tisue lakata s istone strane, dvije tisue lakata s june strane, dvije tisue lakata sa zapadne strane i sa sjeverne strane dvije tisue lakata, tako da grad bude u sredini. To neka im budu gradski panjaci.

  35:6 Od gradova koje budete dali levitima est e ih biti gradovi-utoita, koje ete ustupiti da ubojica moe tamo pobjei. Ovima dodajte jo etrdeset i dva grada.

  35:7 Tako e svih gradova koje ustupite levitima biti etrdeset i osam gradova s njihovim panjacima.

  35:8 A gradove koje budete izdvajali od vlasnitva Izraelaca, od onih koji ih imaju mnogo uzmite vie, a manje od onih koji imaju malo. Neka svatko ustupi gradove levitima prema omjeru batine koju bude primio."

  35:9 Nadalje ree Jahve Mojsiju:

  35:10 "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad prijeete preko Jordana u zemlju kanaansku,

  35:11 oznaite sebi gradove koji e vam sluiti kao gradovi-utoita, kamo moe pobjei ubojica koji nehotice koga ubije.

  35:12 Ti gradovi neka vam budu utoite od osvetnika, tako da ubojica ne moradne poginuti dok ne stane na sud pred zajednicu.

  35:13 Od gradova koje ustupite bit e vam est gradova za utoite.

  35:14 Dodijelite tri grada s onu stranu Jordana, a tri grada u zemlji kanaanskoj. Neka to budu gradovi-utoita.

  35:15 Tih est gradova neka budu za utoite kako Izraelcima tako i strancu i doljaku koji meu njima borave, kamo moe pobjei tko god ubije koga nehotice.

  35:16 Ali ako tko udari koga gvozdenim predmetom te ga usmrti, to je onda ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

  35:17 Udari li ga iz ruke kamenom od kojega ovjek moe poginuti i zbilja pogine, to je opet ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

  35:18 Ili ako ga udari iz ruke kakvim drvenim predmetom od kojega moe umrijeti i zbilja umre, i to je ubojica. Ubojica mora glavom platiti.

  35:19 Krvni osvetnik mora sam ubojicu usmrtiti. Kad ga sretne, neka ga ubije.

  35:20 Nadalje, ako tko koga gurne iz mrnje ili na nj neto baci namjerno te ga usmrti,

  35:21 ili ga udari rukom iz zlobe te udareni umre, napada mora zaglaviti - on je ubojica. Krvni osvetnik neka ubojicu ubije im ga sretne.

  35:22 No gurne li ga sluajno, ne iz neprijateljstva, ili neto na nj baci, ali ne iz zasjede,

  35:23 ili iz nepanje na njega obori kakav kamen od kojega ovjek moe poginuti te ga usmrti, a nije mu bio neprijatelj niti mu je zlo elio -

  35:24 tada neka zajednica prosudi izmeu ubojice i krvnog osvetnika prema ovim pravilima:

  35:25 Zajednica mora izbaviti ubojicu iz ruku krvnog osvetnika; onda neka ga zajednica vrati u grad-utoite kamo je pobjegao; tu neka on ostane do smrti velikoga sveenika koji je bio pomazan svetim uljem.

  35:26 Ali ako ubojica ikad izae izvan granice utoita kamo je pobjegao,

  35:27 pa na nj nabasa krvni osvetnik izvan granica njegova grada-utoita te krvni osvetnik ubije ubojicu, to mu se ne rauna u krvoprolie,

  35:28 jer ubojica mora ostati u gradu-utoitu do smrti velikoga sveenika. A poslije smrti velikoga sveenika moe se vratiti na svoj posjed.

  35:29 Neka vam takvi budu sudbeni postupci od narataja do narataja svuda gdje budete boravili.

  35:30 Za svako ubojstvo ovjeka kazna smrti nad ubojicom moe se izvriti na dokaz svjedoka. Nitko se ne moe smru kazniti na dokaz samo jednog svjedoka.

  35:31 Ne smijete primati otkupnine za ivot ubojice koji je zasluio smrt: on mora umrijeti.

  35:32 Niti smijete primati otkupnine od bilo koga koji, poto je pobjegao u svoj grad-utoite, hoe da se vrati i da ivi na svome tlu prije smrti velikoga sveenika.

  35:33 Nemojte oskvrnjivati zemlje u kojoj ivite. A krvoproliem zemlja se oskvrnjuje. Za zemlju na kojoj je krv prolivena pomirenje se ne moe pribaviti, osim krvlju onoga koji ju je prolio.

  35:34 Ne smije se obeaivati zemlja u kojoj ivite i usred koje ja boravim, jer ja, Jahve, prebivam meu sinovima Izraelovim.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .