Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 33

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  33:1 Ovo su postaje Izraelaca to ih prijeoe kad izioe iz zemlje egipatske u svojim etama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.

  33:2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je biljeio polazne toke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim tokama.

  33:3 Iz Ramsesa krenue u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputie uzdignutih pesnica i naoigled sviju Egipana,

  33:4 dok su Egipani pokopavali one koje je Jahve izmeu njih pobio, to jest sve prvoroence, i tako nad njihovim boanstvima izvrio pravdu.

  33:5 Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.

  33:6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, ba na rubu pustinje.

  33:7 Pou iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.

  33:8 Krenu od Pi Hahirota i prijeu posred mora u pustinju. Ili su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.

  33:9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.

  33:10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.

  33:11 A otiavi od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.

  33:12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.

  33:13 Otiavi iz Dofke, utabore se u Aluu.

  33:14 Krenu iz Alua i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.

  33:15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.

  33:16 Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.

  33:17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.

  33:18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.

  33:19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.

  33:20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.

  33:21 Iz Libne odu i utabore se u Risi.

  33:22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.

  33:23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu eferu.

  33:24 Odu s brda efera i utabore se u Haradi.

  33:25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.

  33:26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.

  33:27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.

  33:28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.

  33:29 Odu iz Mitke i utabore se u Hamoni.

  33:30 Iz Hamone odu i utabore se u Moserotu.

  33:31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.

  33:32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.

  33:33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.

  33:34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.

  33:35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.

  33:36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadeu.

  33:37 Iz Kadea krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.

  33:38 Na zapovijed Jahvinu sveenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u etrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.

  33:39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.

  33:40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je ivio u kanaanskom kraju Negebu, uo je o dolasku Izraelaca.

  33:41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.

  33:42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.

  33:43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu.

  33:44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom podruju u Ije-Abarimu.

  33:45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.

  33:46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.

  33:47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.

  33:48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;

  33:49 taborovali su uz Jordan od Bet Hajeimota sve do Abel Haitima na Moapskim poljanama.

  33:50 Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve ree Mojsiju:

  33:51 "Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeete preko Jordana u zemlju kanaansku,

  33:52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, unitite sve njihove slike; unitite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzviice poruite.

  33:53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.

  33:54 Zemlju razdijelite kockom meu svoje rodove. Brojnijem poveajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otakim plemenima dijelite im batinu.

  33:55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda e oni koje od njih na ivotu ostavite biti trnje u vaim oima i bodljike u vaim bokovima; dosaivat e vam u zemlji u kojoj budete ivjeli

  33:56 i postupit u s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .