Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - PSALMS 106

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  106:1 Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vjena ljubav njegova!

  106:2 Tko e izre' djela moi Jahvine, tko li mu iskazat' sve pohvale?

  106:3 Blaeni to dre naredbe njegove i ine pravo u svako doba!

  106:4 Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim

  106:5 da uivam sreu izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se batinom ponosim.

  106:6 Zgrijeismo kao oci nai, inismo bezakonje, bezbono radismo.

  106:7 Oci nai u Egiptu, nehajni za udesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, ve na Svevinjeg digoe se na Crvenom moru.

  106:8 Al' on ih izbavi rad' imena svoga da pokae silu svoju.

  106:9 Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed vala kao kroz pustinju.

  106:10 Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dumana.

  106:11 I prekrie vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih.

  106:12 Vjerovahu rijeima njegovim i hvale mu pjevahu.

  106:13 Zaboravie brzo djela njegova, ne uzdae se u volju njegovu.

  106:14 Pohlepi se dae u pustinji, iskuavahu Boga u samoi.

  106:15 I dade im to iskahu, al' u due njine on groznicu posla.

  106:16 Zavidjee tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve.

  106:17 Otvori se zemlja, Datana prodrije, Abiramovo pokri mnotvo.

  106:18 Oganj pade na sve mnotvo njino i zlotvore plamen saga.

  106:19 Nainie tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu.

  106:20 Zamijenie Slavu svoju likom bika to prodire travu.

  106:21 Zaboravie Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja inei

  106:22 i udesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.

  106:23 Ve namisli da ih satre, al' Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdbu mu odvrati, te ih ne uniti.

  106:24 Prezree oni zemlju eljkovanu ne vjeruju' njegovoj rijei.

  106:25 Mrmljahu pod atorima svojim, ne posluae glasa Jahvina.

  106:26 Zakle se tada podignutom rukom: sve e ih pokosit' u pustinji,

  106:27 potomstvo njino me' narode razbacat', njih razasut' po zemljama.

  106:28 Posvetie se Baal Peoru i jedoe rtve bogova mrtvih.

  106:29 Razjarie ga nedjelima svojim, i on na njih poast baci.

  106:30 Al' se Pinhas die, sud izvri i poasti nesta tada.

  106:31 U zasluge to mu ue u sva pokoljenja dovijeka.

  106:32 Razjarie ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih,

  106:33 jer mu duh ve ogorie, nesmotrenu rije izusti.

  106:34 I ne istrijebie naroda za koje im Jahve bjee naredio.

  106:35 S poganima mijeahu se, nauie djela njina.

  106:36 tovahu likove njihove, koji im postae zamka.

  106:37 rtvovahu sinove svoje i svoje keri zlodusima.

  106:38 Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i keri svojih, koje rtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bjee krvlju okaljana,

  106:39 djelima se svojim uprljae, uinie preljub svojim nedjelima.

  106:40 Na svoj narod Jahve srdbom planu, zgadi mu se njegova batina.

  106:41 Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini.

  106:42 Muili ih neprijatelji i tlaili rukom svojom.

  106:43 Preesto ih izbavljae, al' ga razjarie naumima svojim: pokoeni bjehu za bezakonja svoja.

  106:44 On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve zau

  106:45 i sjeti se svog Saveza s njima, saali se na njih u velikom milosru svome.

  106:46 Uini da nau milost u onih to ih bjehu zarobili.

  106:47 Spasi nas, Jahve, Boe na, i saberi nas od bezbonih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.

  106:48 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kae: "Amen! Aleluja!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .