Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 Stalo se potom, e porazil David Filistinsk, a zemdlil je, a vzal Gt i vesnice jeho z ruky Filistinskch.

  18:2 Porazil tak i Mobsk, a uinni jsou Mobt sluebnci Davidovi, a dvali jemu plat.

  18:3 Porazil t David Hadarezera krle Soba v Emat, kdy byl vythl, aby opanoval eku Eufrates.

  18:4 A pobral mu David tisc voz, a sedm tisc jzdnch, a dvadceti tisc mu pch, a zpodezoval David ily vechnm kom voznkm. Toliko zanechal z nich ke stu vozm.

  18:5 Pithli pak byli Syrt od Damaku na pomoc Hadarezerovi krli Soba, ale David porazil z Syrskch dvamectma tisc mu.

  18:6 Tedy osadil David Syrii Damaskou. I uinni jsou Syrt sluebnci Davidovi, dvajce plat; nebo zachovval Hospodin Davida, kam se koli obrtil.

  18:7 Pobral tak David tty zlat, kter mli sluebnci Hadarezerovi, a pinesl je do Jeruzalma.

  18:8 Z Tibchat t a z Chun, mst Hadarezerovch, nabral David mdi velmi mnoho, z kter potom slil alomoun moe mdn, a sloupy i ndob mdn.

  18:9 A kdy uslyel Tohu krl Emat, e porazil David vecko vojsko Hadarezera krle Soba,

  18:10 Poslal Adorama syna svho k krli Davidovi, aby ho pozdravil ptelsky, a spolu se s nm radoval z toho, e bojoval s Hadarezerem, a porazil ho; (nebo vlil Tohu s Hadarezerem). Kterto pinesl velijak ndoby zlat a stbrn i mdn.

  18:11 Ty tak obtoval krl David Hospodinu s stbrem a zlatem, kterho byl nabral ze vech nrod, z Idumejskch, z Mobskch, z syn Ammon, z Filistinskch, i z Amalechitskch.

  18:12 Abizai tak syn Sarvie porazil Idumejskch v dol solnatm osmncte tisc.

  18:13 Proto i nad Idumejskmi postavil str, a uinni jsou vickni Idumejt sluebnci Davidovi; nebo zachovval Hospodin Davida, kam se koli obrtil.

  18:14 A tak kraloval David nade vm Izraelem, a inil soud a spravedlnost vemu lidu svmu.

  18:15 Job pak syn Sarvie byl nad vojskem, a Jozafat syn Achiludv byl kanclem.

  18:16 Sdoch tak syn Achitobv a Abimelech syn Abiatarv byli knmi, a Susa byl psaem.

  18:17 Banai pak syn Joiadv byl nad Cheretejskmi a Peletejskmi, a synov Davidovi knaty pi krli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .