Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 20

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  20:1 Odtud bral se Abraham do zem poledn, aby bydlil mezi Kdes a Sur; i byl pohostinu v Gerar;

  20:2 Kdeto pravil Abraham o Se manelce sv: Sestra m jest. Tedy poslav Abimelech, krl Gerarsk, vzal Sru.

  20:3 Ale pied Bh k Abimelechovi ve snch v noci, ekl jemu: Aj, ty ji ume pro enu, kterou jsi vzal, ponvad jest vdan za mue.

  20:4 Abimelech pak nepiblil se k n; proto ekl: Pane, zda tak spravedliv nrod zabije?

  20:5 Zdali mi sm nepravil: Sestra m jest? A ona t pravila: Bratr mj jest. V upmnosti srdce svho a v nevinnosti rukou svch uinil jsem to.

  20:6 I ekl jemu Bh ve snch: J tak vm, e v upmnosti srdce svho uinil jsi to, a j tak zdrel jsem t, abys nezheil proti mn; proto nedal jsem se j dotknouti.

  20:7 Nyn tedy, navra enu mui tomu; nebo prorok jest, a modliti se bude za tebe, a iv bude. Pakli j nenavrt, vz, e smrt ume ty i vecko, co tvho jest.

  20:8 A vstav Abimelech rno, svolal vecky sluebnky sv, a vypravoval vecka slova ta v ui jejich. I bli se ti mui velmi.

  20:9 Potom povolav Abimelech Abrahama, ekl jemu: Co jsi nm to uinil? A co jsem zheil proti tob, e jsi uvedl na mne a na krlovstv m hch velik? Uinils mi, eho jsi uiniti neml.

  20:10 A ekl opt Abimelech Abrahamovi: Cos myslil, es takovou vc uinil?

  20:11 Odpovdl Abraham: ekl jsem: Jist e nen bzn Bo na mst tomto, a zabij mne pro enu mou.

  20:12 A tak v pravd jest sestra m, dcera otce mho, vak ne dcera matky m; a pojal jsem ji sob za manelku.

  20:13 Kdy pak vyvedl mne Bh z domu otce mho, abych pohostinu bydlil, tedy ekl jsem j: Toto mi dobrodin uin: Na kadm mst, kam pjdeme, prav o mn: Bratr mj jest.

  20:14 Tedy vzav Abimelech ovce a voly, sluebnky tak a dvky, dal je Abrahamovi; a navrtil mu Sru manelku jeho.

  20:15 A ekl Abimelech: Aj, zem m ped tebou; kde se koli phodn bti vid, tu pebvej.

  20:16 Se pak ekl: Aj, dal jsem tisc stbrnch bratru tvmu, hle, on jest tob zstrou o u vech, kte jsou s tebou. A vemi tmito vcmi Sra pouena byla.

  20:17 I modlil se Abraham Bohu, a uzdravil Bh Abimelecha, a enu jeho, a dvky jeho; i rodily.

  20:18 Nebo byl zavel Hospodin kad ivot ensk v dom Abimelechov, pro Sru manelku Abrahamovu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .