Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Bojme se tedy, aby snad opust zaslben o vjit do odpoinut jeho, neopozdil se nkdo z vs.

  4:2 Nebo i nm zvstovno jest, jako i onmno, ale neprospla jim e slyen, nepipojen k ve, kdy slyeli.

  4:3 Nebo vchzme v odpoinut my, kte jsme uvili, jako ekl: Proto jsem pishl v hnv svm, e nevejdou v odpoinut m, akoli dvno odpoinul Bh, hned po vykonn skutk od ustanoven svta.

  4:4 Nebo povdl na jednom mst o sedmm dni takto: I odpoinul Bh dne sedmho ode vech skutk svch.

  4:5 A tuto zase: e nevejdou v odpoinut m.

  4:6 A ponvad vdy na tom jest, e nkte maj vjti do nho, a ti, kterm prv zvstovno jest, neveli pro svou nevru,

  4:7 Opt ukld den jaksi, Dnes, prav skrze Davida, po takovm asu, jako eeno jest, Dnes uslyte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdc svch.

  4:8 Nebo by byl Jozue v odpoinut je uvedl, nebyl by potom mluvil o jinm dni.

  4:9 A proto zstv svtek lidu Bomu.

  4:10 Neb kdokoli vel v odpoinut jeho, tak i on odpoinul od skutk svch, jako i Bh od svch.

  4:11 Sname se tedy vjti do toho odpoinut, aby nkdo neupadl v t pklad nedovry.

  4:12 iv jest zajist e Bo a mocn, a pronikavj nad velik me na ob stran ostr, a dosahuje a do rozdlen i due i ducha i kloub i mozku v kostech, a rozeznv mylen i mnn srdce.

  4:13 A nen dnho stvoen, kter by nebylo zjevn ped obliejem jeho, nbr vecky vci jsou nah a odkryt oima toho, o kterm jest e nae.

  4:14 Proto majce nejvyho knze velikho, kterto pronikl nebesa, Jee Syna Boho, drme vyznn nae.

  4:15 Nebo nemme nejvyho kne, kter by nemohl itedlen bti mdlob naich, ale zkuenho ve vem nm podobn, krom hchu.

  4:16 Pistupme tedy smle s doufnm k trnu milosti, abychom doshli milosrdenstv, a milost nalezli ku pomoci v as phodn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .