Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 A proto, brat svat, povoln nebeskho astnci, spatujte apotola a nejvyho knze vyznn naeho, Krista Jee,

  3:2 Vrnho tomu, kdo jej ustanovil, jako i Moj byl vrn ve vem dom jeho.

  3:3 Tm vt zajist slvy tento nad Moje jest hoden, m vt m est stavitel neli sm dm.

  3:4 Nebo velik dm ustaven bv od nkoho, ten pak, kdo vecky tyto vci ustavl, Bh jest.

  3:5 A Moj zajist vrn byl v celm dom jeho, jako sluebnk, na osvden toho, co potom mlo mluveno bti.

  3:6 Ale Kristus, jakoto Syn, vldne nad domem svm. Kterto dm my jsme, jestlie tu svobodnou doufanlivost, a tu chloubu nadje a do konce pevnou zachovme.

  3:7 Proto jak prav Duch svat: Dnes, uslyeli-li byste hlas jeho,

  3:8 Nezatvrzujte srdc svch, jako pi onom popouzen Boha v den pokuen toho na pouti;

  3:9 Kdeto pokoueli mne otcov vai, zkusili jsou mne, a vidli skutky m po tyidceti let.

  3:10 Proto hnviv jsem byl na pokolen to, a ekl jsem: Tito vdycky bloud srdcem, a nepoznvaj cest mch.

  3:11 Take jsem pishl v hnv svm, e nevejdou v odpoinut m.

  3:12 Vizte, brat, aby snad v nkom z vs nebylo srdce zl, a nevrn, kter by odstupovalo od Boha ivho.

  3:13 Ale napomnejte se vespolek po vecky dny, dokavad se dnes jmenuje, aby nkdo nebyl zatvrzen oklamnm hcha.

  3:14 astnci zajist Krista uinni jsme, jestlie vak ten potek podstaty a do konce pevn zachovme.

  3:15 Proto dokud se k: Dnes, uslyeli-li byste hlas jeho, nezatvrzujte srdc svch, jako pi onom popouzen Boha.

  3:16 Nebo nkte slyeve, popouzeli ho, ale ne vickni, jen vyli z Egypta skrze Moje.

  3:17 Na kter se pak hnval tyidceti let? Zdali ne na ty, kte heili, jejichto tla padla na pouti?

  3:18 A kterm zapishl, e nevejdou do odpoinut jeho? Vak tm, kte byli neposlun.

  3:19 A vidme, e jsou nemohli vjti pro nevru.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .