Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Proto musme my tm snanji etiti toho, co jsme slchali, aby nm to nevymizelo.

  2:2 Nebo ponvad skrze andly mluven slovo bylo pevn, a kad pestoupen a neposluenstv vzalo spravedlivou odmnu pomsty,

  2:3 Kterak my uteeme, takovho zanedbvajce spasen? Kterto nejprv zaalo vypravovno bti skrze samho Pna, od tch pak, kte Pna slchali, nm utvrzeno jest.

  2:4 emu i Bh svdectv vydval skrze divy a zzraky, a rozlin moci, i podlovn Duchem svatm, podle vle sv.

  2:5 Nebo nepoddal andlm okrlku zem budoucho, o kterm mluvme.

  2:6 Osvdil jest pak na jednom mst jeden, ka: Co jest lovk, e na pomn, aneb syn lovka, e na nj pat.

  2:7 Malikos jej menho andl uinil, slavou a ct korunoval jsi ho, a ustanovils jej nad dlem rukou svch.

  2:8 Vecko jsi podmanil pod nohy jeho. A kdy jest jemu vecko poddal, tedy nieho nezanechal nepodmannho jemu. Akoli nyn jet nevidme, aby jemu vecko poddno bylo.

  2:9 Ale toho maliko niho andl, vidme Jee, pro utrpen smrti slvou a ct korunovanho, aby z milosti Bo za vecky okusil smrti.

  2:10 Sluelo zajist na toho, pro kterho jest vecko, a skrze kterho jest vecko, aby mnoh syny piveda k slv, vdce spasen jejich skrze utrpen dokonalho uinil.

  2:11 Nebo i ten, jen posvcuje, i ti, kte posvceni bvaj, z jednoho jsou vickni. Pro kterouto pinu nestyd se jich nazvati bratmi,

  2:12 ka: Zvstovati budu jmno tv bratm svm, uprosted shromdn prozpvovati budu tob.

  2:13 A opt: J budu v nm doufati. A opt: Aj, j a dtky, kter dal mi Bh.

  2:14 Ponvad tedy dtky astnost maj tla a krve, i on t podobn asten jest jich, aby skrze smrt zahladil toho, kter m vldastv smrti, to jest bla,

  2:15 A abyvysvobodil ty, kteto bzn smrti po vecken as ivota svhopodrobeni byli v slubu.

  2:16 Nebo nepijal andl, ale sm Abrahamovo pijal.

  2:17 A proto ve vem pipodobnn bti ml bratm, aby milosrdn byl a vrn nejvy knz v tom, co by u Boha k oitn hch lidu jednno bti mlo.

  2:18 Nebo e jest i sm trpl, pokoun byv, me tak pokuen trpcm spomhati.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .