Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 De aceea, cu atkt mai mult trebuie sq ne yinem de lucrurile, pe cari le-am auzit, ca sq nu fim depqrtayi de ele.

  2:2 Cqci, dacq Cuvkntul vestit prin kngeri s`a dovedit nezguduit, wi dacq orice abatere wi orice neascultare wi -a primit o dreaptq rqsplqtire,

  2:3 cum vom scqpa noi, dacq stqm nepqsqtori fayq de o mkntuire awa de mare, care, dupq ce a fost vestitq kntki de Domnul, ne -a fost adeveritq de cei ce au auzit -o,

  2:4 kn timp ce Dumnezeu kntqrea mqrturia lor cu semne, puteri wi felurite minuni, wi cu darurile Duhului Sfknt, kmpqryite dupq voia Sa!

  2:5 Kn adevqr, nu unor kngeri a supus El lumea viitoare, despre care vorbim.

  2:6 Ba kncq, cineva a fqcut undeva urmqtoarea mqrturisire: ,,Ce este omul, ca sq-Yi aduci amine de el, sau fiul omului, ca sq -l cercetezi?

  2:7 L-ai fqcut pentru puyinq vreme mai pe jos de kngeri, l-ai kncununat cu slavq wi cu cinste, l-ai pus peste lucrqrile mknilor Tale:

  2:8 toate le-ai supus supt picioarele lui.`` Kn adevqr, dacq i -a supus toate, nu i -a lqsat nimic nesupus. Totuw, acum, kncq nu vedem cq toate ki sknt supuse.

  2:9 Dar pe Acela, care a fost fqcut ,,pentru puyinq vreme mai pe jos deckt kngerii``, adicq pe Isus, Kl vedem ,,kncununat cu slavq wi cu cinste``, din pricina moryii, pe care a suferit -o; pentruca, prin harul lui Dumnezeu, El sq guste moartea pentru toyi.

  2:10 Se cuvenea, kn adevqr, ca Acela pentru care wi prin care sknt toate, wi care voia sq ducq pe mulyi fii la slavq, sq desqvkrweascq, prin suferinye, pe Cqpetenia mkntuirii lor.

  2:11 Cqci Cel ce sfinyewte wi cei ce sknt sfinyiyi, sknt dintr`unul. De aceea, Lui nu -I este ruwine sq -i numeascq ,,frayi``,

  2:12 cknd zice: ,,Voi vesti Numele Tqu frayilor Mei; Kyi voi cknta lauda kn mijlocul adunqrii.``

  2:13 Wi iarqw: ,,Kmi voi pune kncrederea kn El.`` Wi kn alt loc: ,,Iatq-Mq, Eu wi copiii, pe cari Mi i -a dat Dumnezeu!``

  2:14 Astfel dar, deoarece copiii sknt pqrtawi skngelui wi cqrnii, tot awa wi El knsuw a fost deopotrivq pqrtaw la ele, pentruca, prin moarte, sq nimiceascq pe cel ce are puterea moryii, adicq pe diavolul,

  2:15 wi sq izbqveascq pe toyi aceia, cari prin frica moryii erau supuwi robiei toatq viaya lor.

  2:16 Cqci negrewit, nu kn ajutorul kngerilor vine El, ci kn ajutorul seminyei lui Avraam.

  2:17 Prin urmare, a trebuit sq Se asemene frayilor Sqi kn toate lucrurile, ca sq poatq fi, kn ce privewte legqturile cu Dumnezeu, un mare preot milos wi vrednic de kncredere, ca sq facq ispqwire pentru pqcatele norodului.

  2:18 Wi prin faptul cq El knsuw a fost ispitit kn ceeace a suferit, poate sq vinq kn ajutorul celor ce sknt ispitiyi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск