Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 40

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  40:1 Pednmu zpvku, Davidv alm.

  40:2 dostiv oekval jsem na Hospodina, i naklonil se ke mn, a vyslyel m voln.

  40:3 A vythl mne z isterny hluc, i z blta bahnivho, a postavil na skle nohy m, a kroky m utvrdil.

  40:4 A tak vloil v sta m pse novou, chvlu Bohu naemu, co kdy uhldaj mnoz, i bti se, i doufn skldati budou v Hospodinu.

  40:5 Blahoslaven ten lovk, kter skld v Hospodinu svou nadji, a neohld se na pyn, ani na ty, kte se ke li uchyluj.

  40:6 Mnoh vci in ty, Hospodine Boe mj, a divn jsou skutkov tvoji i mylen tv o ns; nen, kdo by je pod vysti mohl ped tebou. J chtl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem vce jich jest, neli vypraveno bti me.

  40:7 Obti a daru neoblbils, ale ui jsi mi otevel; zpalu a obti za hch nedal jsi.

  40:8 Tehdy ekl jsem: Aj, jdu, jako v knihch psno jest o mn.

  40:9 Abych inil vli tvou, Boe mj, lbost mm; nebo zkon tvj jest u prosted vnitnost mch.

  40:10 Ohlaoval jsem spravedlnost v shromdn velikm; aj, rt svch e jsem nezdroval, ty zn, Hospodine.

  40:11 Spravedlnosti tv neukryl jsem u prosted srdce svho, pravdu tvou a spasen tv vypravoval jsem, nezatajil jsem milosrdenstv tvho a pravdy tv v shromdn velikm.

  40:12 Ty pak, Hospodine, nevzdaluj slitovn svch ode mne; milosrdenstv tv a pravda tv vdycky a mne osthaj.

  40:13 Nebo jsou mne obklily zl vci, jim potu nen; dostihly mne m nepravosti, tak e prohldnouti nemohu; rozmnoily se nad poet vlas hlavy m, a srdce m opustilo mne.

  40:14 Rai ty mne, Hospodine, vysvoboditi; Hospodine, pospi ku pomoci m.

  40:15 Zahanbeni bute, a zapyte se vickni, kte hledaj due m, aby ji zahladili; zpt obrceni a v potupu dni bute, kte lbost maj v netst mm.

  40:16 Pijdi na n sputn za to, e mne k hanb pivsti usiluj, kajce: Hah, hah.

  40:17 Ale a raduj a vesel se v tob vickni hledajc tebe, a milujc spasen tv a kaj vdycky: Veleslaven budi Hospodin.

  40:18 J pak akoli chud a nuzn jsem, Pn vak peuje o mne. Pomoc m a vysvoboditel mj ty jsi. Boe mj, neprodlvej.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .