Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - PSALMS 49
  - - FONTS - HELP
      


  Psa 49:1
  למנצח לבני קרח מזמור׃(49:2) שׁמעו זאת כל העמים האזינו כל ישׁבי חלד׃
  Psa 49:2 (49:3)
  גם בני אדם גם בני אישׁ יחד עשׁיר ואביון׃
  Psa 49:3 (49:4)
  פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃
  Psa 49:4 (49:5)
  אטה למשׁל אזני אפתח בכנור חידתי׃
  Psa 49:5 (49:6)
  למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃
  Psa 49:6 (49:7)
  הבטחים על חילם וברב עשׁרם יתהללו׃
  Psa 49:7 (49:8)
  אח לא פדה יפדה אישׁ לא יתן לאלהים כפרו׃
  Psa 49:8 (49:9)
  ויקר פדיון נפשׁם וחדל לעולם׃
  Psa 49:9 (49:10)
  ויחי עוד לנצח לא יראה השׁחת׃
  Psa 49:10 (49:11)
  כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃
  Psa 49:11 (49:12)
  קרבם בתימו לעולם משׁכנתם לדר ודר קראו בשׁמותם עלי אדמות׃
  Psa 49:12 (49:13)
  ואדם ביקר בל ילין נמשׁל כבהמות נדמו׃
  Psa 49:13 (49:14)
  זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃
  Psa 49:14 (49:15)
  כצאן לשׁאול שׁתו מות ירעם וירדו בם ישׁרים לבקר וצירם לבלות שׁאול מזבל׃
  Psa 49:15 (49:16)
  אך אלהים יפדה נפשׁי מיד שׁאול כי יקחני סלה׃
  Psa 49:16 (49:17)
  אל תירא כי יעשׁר אישׁ כי ירבה כבוד ביתו׃
  Psa 49:17 (49:18)
  כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃
  Psa 49:18 (49:19)
  כי נפשׁו בחייו יברך ויודך כי תיטיב׃
  Psa 49:19 (49:20)
  תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור׃
  Psa 49:20 (49:21)
  אדם ביקר ולא יבין נמשׁל כבהמות נדמו׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .