Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2TIMOTHY 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Tu dar, copilul meu, kntqrewte-te kn harul care este kn Hristos Isus.

  2:2 Wi ce-ai auzit dela mine, kn faya multor marturi, kncredinyeazq la oameni de kncredere, cari sq fie kn stare sq knveye wi pe alyii.

  2:3 Sufere kmpreunq cu mine, ca un bun ostaw al lui Hristos.

  2:4 Niciun ostaw nu se kncurcq cu treburile vieyii, dacq vrea sq placq celui ce l -a scris la oaste.

  2:5 Wi cine luptq la jocuri, nu este kncununat, dacq nu s`a luptat dupq rknduieli.

  2:6 Plugarul trebue sq munceascq knainte ca sq strkngq rodurile.

  2:7 Knyelege ce-yi spun; Domnul kyi va da pricepere kn toate lucrurile.

  2:8 Adu-yi aminte de Domnul Isus Hristos, din sqmknya lui David, knviat din moryi, dupq Evanghelia mea,

  2:9 pentru care sufqr pknq acolo cq sknt legat ca un fqcqtor de rele. Dar Cuvkntul lui Dumnezeu nu este legat.

  2:10 De aceea rabd totul pentru cei alewi, pentruca wi ei sq capete mkntuirea care este kn Hristos Isus, kmpreunq cu slava vecinicq.

  2:11 Adevqrat este cuvkntul acesta: dacq am murit kmpreunq cu El, vom wi trqi kmpreunq cu El.

  2:12 Dacq rqbdqm, vom wi kmpqryi kmpreunq cu El. Dacq ne lepqdqm de El, wi El Se va lepqda de noi.

  2:13 Dacq skntem necredinciowi, totuw El rqmkne credincios, cqci nu Se poate tqgqdui singur.

  2:14 Adu-le aminte de aceste lucruri, wi roagq -i fierbinte knaintea lui Dumnezeu, sq se fereascq de certurile de cuvinte, cari nu duc la alt folos deckt la pieirea celor ce le ascultq.

  2:15 Cautq sq te knfqyiwezi knaintea lui Dumnezeu ca un om kncercat, ca un lucrqtor care n`are de ce sq -i fie ruwine, wi care kmparte drept Cuvkntul adevqrului.

  2:16 Ferewte-te de vorbqriile goale wi lumewti; cqci cei ce le yin, vor knainta tot mai mult kn necinstirea lui Dumnezeu.

  2:17 Wi cuvkntul lor va roade ca gangrena. Din numqrul acestora sknt Imeneu wi Filet,

  2:18 cari s`au abqtut dela adevqr. Ei zic cq a wi venit knvierea, wi rqstoarnq credinya unora.

  2:19 Totuw temelia tare a lui Dumnezeu stq nezguduitq, avknd pecetea aceasta: ,,Domnul cunoawte pe ceice sknt ai Lui``; wi: ,,Oricine rostewte Numele Domnului, sq se depqrteze de fqrqdelege!``

  2:20 Kntr`o casq mare nu sknt numai vase de aur wi de argint, ci wi de lemn wi de pqmknt. Unele sknt pentru o kntrebuinyare de cinste, iar altele pentru o kntrebuinyare de ocarq.

  2:21 Deci dacq cineva se curqyewte de acestea, va fi un vas de cinste, sfinyit, folositor stqpknului squ, destoinic pentru orice lucrare bunq.

  2:22 Fugi de poftele tinereyii, wi urmqrewte neprihqnirea, credinya, dragostea, pacea, kmpreunq cu cei ce cheamq pe Domnul dintr`o inimq curatq.

  2:23 Ferewte-te de kntrebqrile nebune wi nefolositoare, cqci wtii cq dau nawtere la certuri.

  2:24 Wi robul Domnului nu trebuie sq se certe; ci sq fie blknd cu toyi, kn stare sq knveye pe toyi, plin de kngqduinyq rqbdqtoare,

  2:25 sq kndrepte cu blkndeyq pe potrivnici, kn nqdejdea cq Dumnezeu le va da pocqinya, ca sq ajungq la cunowtinya adevqrului;

  2:26 wi, venindu-wi kn fire, sq se desprindq din cursa diavolului, de care au fost prinwi ca sq -i facq voia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск