Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Kn adevqr, orice mare preot, luat din mijlocul oamenilor, este pus pentru oameni kn lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca sq aducq daruri wi jertfe pentru pqcate.

  5:2 El poate fi kngqduitor cu cei newtiutori wi rqtqciyi, fiindcq wi el este cuprins de slqbiciune.

  5:3 Wi, din pricina acestei slqbiciuni, trebuie sq aducq jertfe atkt pentru pqcatele lui, ckt wi pentru ale norodului.

  5:4 Nimeni nu-wi ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacq este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron.

  5:5 Tot awa wi Hristos, nu Wi -a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are dela Cel ce I -a zis: ,,Tu ewti Fiul Meu, astqzi Te-am nqscut.``

  5:6 Wi, cum zice iarqw kntr`alt loc: ,,Tu ewti preot kn veac, dupq rknduiala lui Melhisedec.``

  5:7 El este Acela care, kn zilele vieyii Sale pqmkntewti, aducknd rugqciuni wi cereri cu strigqte mari wi cu lacrqmi cqtre Cel ce putea sq -L izbqveascq dela moarte, wi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui,

  5:8 mqcar cq era Fiu, a knvqyat sq asculte prin lucrurile pe cari le -a suferit.

  5:9 Wi dupq ce a fost fqcut desqvkrwit, S`a fqcut pentru toyi cei ce -L ascultq, urzitorul unei mkntuiri vecinice,

  5:10 cqci a fost numit de Dumnezeu: Mare Preot ,,dupq rknduiala lui Melhisedec.``

  5:11 Asupra celor de mai sus avem multe de zis, wi lucruri grele de tklcuit; fiindcq v`ayi fqcut greoi la pricepere.

  5:12 Kn adevqr, voi cari de mult trebuia sq fiyi knvqyqtori, aveyi iarqw trebuinyq de cineva sq vq knveye cele dintki adevqruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, wi ayi ajuns sq aveyi nevoie de lapte, nu de hranq tare.

  5:13 Wi oricine nu se hrqnewte deckt cu lapte, nu este obicinuit cu cuvkntul despre neprihqnire, cqci este un prunc.

  5:14 Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a cqror judecatq s`a deprins, prin kntrebuinyare, sq deosebeascq binele wi rqul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск