Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Proorocia lui Isaia, fiul lui Amoy, asupra lui Iuda wi asupra Ierusalimului.

  2:2 Se va kntkmpla kn scurgerea vremurilor, cq muntele Casei Domnului va fi kntemeiat ca cel mai knalt munte; se va knqlya deasupra dealurilor, wi toate neamurile se vor kngrqmqdi spre el.

  2:3 Popoarele se vor duce cu grqmada la el, wi vor zice: ,,Veniyi, sq ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca sq ne knveye cqile Lui, wi sq umblqm pe cqrqrile Lui.`` Cqci din Sion va iewi Legea, wi din Ierusalim cuvkntul Domnului.

  2:4 El va fi Judecqtorul neamurilor, El va hotqrk kntre un mare numqr de popoare; awa kn ckt din sqbiile lor kwi vor fquri fiare de plug, wi din suliyele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia kmpotriva altuia, wi nu vor mai knvqya rqzboiul.

  2:5 ,,Veniyi, casq a lui Iacov, sq umblqm kn lumina Domnului!``

  2:6 Cqci ai pqrqsit pe poporul Tqu, pe casa lui Iacov, pentrucq sknt plini de idolii Rqsqritului, wi dedayi la vrqjitorie ca Filistenii, wi se unesc cu fiii strqinilor.

  2:7 Yara lor este plinq de argint wi de aur, wi comorile lor n`au sfkrwit; yara este plinq de cai, wi carqle lor sknt fqrq numqr.

  2:8 Dar yara lor este plinq wi de idoli, cqci se knchinq knaintea lucrqrii mknilor lor, knaintea lucrurilor fqcute de degetele lor.

  2:9 De aceea cei mici vor fi scoborkyi, wi cei mari vor fi smeriyi: nu -i vei ierta.

  2:10 ,,Intrq kn stknci, wi ascunde-te kn yqrknq, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui!``

  2:11 Omul va trebui sq-wi plece kn jos privirea semeayq wi kngkmfarea lui va fi smeritq: numai Domnul va fi knqlyat kn ziua aceea.

  2:12 Cqci este o zi a Domnului owtirilor kmpotriva oricqrui om mkndru wi trufaw, kmpotriva oricui se knalyq, ca sq fie plecat:

  2:13 kmpotriva tuturor cedrilor knalyi wi falnici ai Libanului, wi kmpotriva tuturor stejarilor Basanului;

  2:14 kmpotriva tuturor munyilor knalyi, wi kmpotriva tuturor dealurilor falnice;

  2:15 kmpotriva tuturor turnurilor knalte, wi kmpotriva tuturor zidurilor kntqrite;

  2:16 kmpotriva tuturor corqbiilor din Tarsis, wi kmpotriva tuturor lucrurilor plqcute la vedere.

  2:17 Mkndria omului va fi smeritq, wi trufia oamenilor va fi plecatq; numai Domnul va fi knqlyat kn ziua aceea.

  2:18 Toyi idolii vor pieri.

  2:19 Oamenii vor intra kn pewterile stkncilor wi kn crqpqturile pqmkntului, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui, cknd Se va scula sq kngrozeascq pqmkntul.

  2:20 Kn ziua aceea, oamenii kwi vor arunca idolii de argint wi idolii de aur pe cari wi -i fqcuserq, ca sq se knchine la ei, ki vor arunca la wobolani wi la lilieci;

  2:21 wi vor intra kn gqurile stkncilor, wi kn crqpqturile pietrelor, de frica Domnului wi de strqlucirea mqreyiei Lui, cknd Se va scula sq kngrozeascq pqmkntul.

  2:22 Nu vq mai kncredeyi dar kn om, kn ale cqrui nqri nu este deckt suflare: cqci ce prey are el?


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск