Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Partea cqzutq prin soryi seminyiei fiilor lui Iuda, dupq familiile lor, se kntindea spre hotarul Edomului pknq la pustia Yin, la miazqzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazqzi.

  15:2 Astfel, hotarul lor de miazqzi pornea dela capqtul mqrii Sqrate, dela sknul care cautq spre miazqzi.

  15:3 Iewea spre miazqzi de suiwul Acrabim, trecea prin Yin, wi se suia la miazqzi de Cades-Barnea; de acolo trecea knainte prin Heyron, suia spre Adar, wi se kntorcea la Carcaa;

  15:4 trecea apoi prin Aymon, mergea pknq la pkrkul Egiptului, wi iewea la mare. Acesta sq vq fie hotarul de miazqzi.

  15:5 Hotarul de rqsqrit era marea Sqratq pknq la kmbucqtura Iordanului. Hotarul de miazqnoapte pornea dela sknul mqrii care este la kmbucqtura Iordanului.

  15:6 Suia spre Bet-Hogla, trecea pela miazqnoapte de Bet-Araba, wi se ridica pknq la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

  15:7 suia mai departe la Debir, la o depqrtare bunicicq de valea Acor, wi se kndrepta spre miazqnoapte knspre Ghilgal, care este kn faya suiwului Adumim la miazqzi de pkrku. Trecea pe lkngq apele En-Wemew, wi mergea pknq la En-Roguel.

  15:8 Suia deacolo prin valea Ben-Hinom kn spre miazqzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica pknq kn vkrful muntelui, care este kn dreptul vqii Hinom la apus, wi la capqtul vqii Refaimiyilor la miazqnoapte.

  15:9 Din vkrful muntelui, hotarul se kntindea pknq la izvorul apelor Neftoah, iewea la cetqyile muntelui Efron, wi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

  15:10 Din Baala se kntorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazqnoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Wemew, wi trecea prin Timna.

  15:11 Apoi iewea kn laturea de miazqnoapte a Ecronului, se kntindea spre Wicron, trecea prin muntele Baala, ajungea pknq la Iabneel wi iewea la mare.

  15:12 Hotarul de apus era marea cea mare wi yqrmul ei. Acestea au fost, dejur kmprejur, hotarele fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.

  15:13 Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte kn mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adicq Hebronul: Arba era tatql lui Anac.

  15:14 Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Wewai, Ahiman wi Talmai, copiii lui Anac.

  15:15 De acolo s`a suit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-Sefer.

  15:16 Caleb a zis: ,,Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer wi o va lua, ki voi da de nevastq pe fiicq-mea Acsa.``

  15:17 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mkna pe ea; wi Caleb i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa.

  15:18 Dupq ce a intrat ea la Otniel, l -a sfqtuit sq cearq dela tatql ei un ogor. Ea s`a pogorkt de pe mqgarul ei, wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

  15:19 Ea a rqspuns: ,,Fq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de apq.`` Wi el i -a dat izvoarele de sus wi izvoarele de jos.

  15:20 Aceasta a fost mowtenirea fiilor lui Iuda, dupq familiile lor.

  15:21 Cetqyile awezate kn yinutul dela miazqzi, la marginea cea mai depqrtatq a seminyiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabyeel, Eder, Iagur,

  15:22 China, Dimona, Adada,

  15:23 Chedew, Hayor, Itnan,

  15:24 Zif, Telem, Bealot,

  15:25 Hayor-Hadata, Cheriot-Heyron, care este Hayor,

  15:26 Amam, Wema, Molada,

  15:27 Hayar-Gada, Hewmon, Bet-Palet,

  15:28 Hayar-Wual, Beer-Weba, Biziotia,

  15:29 Baala, Iim, Ayem,

  15:30 Eltolad, Chesil, Horma,

  15:31 Yiclag, Madmana, Sansana,

  15:32 Lebaot, Wilhim, Ain, wi Rimon. Toate cetqyile: douqzeci wi nouq, kmpreunq cu satele lor.

  15:33 Kn ckmpie: Ewtaol, Yorea, Awna,

  15:34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

  15:35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

  15:36 Waaraim, Aditaim, Ghedera, wi Ghederotaim; patruzeci de cetqyi, wi satele lor.

  15:37 Yenan, Hadawa, Migdal-Gad,

  15:38 Dilean, Miype, Iocteel,

  15:39 Lachis, Boycat, Eglon,

  15:40 Cabon, Lahmas, Chitliw,

  15:41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama, wi Macheda; wasesprezece cetqyi, wi satele lor.

  15:42 Libna, Eter, Awan,

  15:43 Iiftah, Awna, Neyib,

  15:44 Cheila, Aczib, wi Marewa; nouq cetqyi, wi satele lor.

  15:45 Ecron, cetqyile wi satele lui;

  15:46 dela Ecron wi la apus, toate cetqyile de lkngq Asdod, wi satele lor,

  15:47 Asdod, cetqyile wi satele lui; Gaza, cetqyile wi satele ei, pknq la pkrkul Egiptului, wi la marea cea mare, care slujewte ca hotar.

  15:48 Kn munte: Wamir, Iatir, Soco,

  15:49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

  15:50 Anab, Ewtemo, Anim,

  15:51 Gosen, Holon, wi Ghilo, unsprezece cetqyi wi satele lor.

  15:52 Arab, Duma, Ewean,

  15:53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

  15:54 Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, wi Yior; nouq cetqyi, wi satele lor.

  15:55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,

  15:56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

  15:57 Cain, Ghibea, wi Timna; zece cetqyi wi satele lor.

  15:58 Halhul, Bet-Yur, Ghedor,

  15:59 Maarat, Bet-Anot, wi Eltecon; wase cetqyi wi satele lor.

  15:60 Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, wi Raba; douq cetqyi, wi satele lor.

  15:61 Kn pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,

  15:62 Nibwan, Ir-Hamelah, wi En-Ghedi; wase cetqyi wi satele lor.

  15:63 Fiii lui Iuda n`au putut izgoni pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim pknq kn ziua de azi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск