Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Apoi unul din cei wapte kngeri, cari yineau cele wapte potire, a venit de a vorbit cu mine, wi mi -a zis: ,,Vino sq-yi arqt judecata curvei celei mari, care wade pe ape mari.

  17:2 Cu ea au curvit kmpqrayii pqmkntului; wi locuitorii pqmkntului s`au kmbqtat de vinul curviei ei!``

  17:3 Wi m`a dus, kn Duhul, kntr`o pustie. Wi am vqzut o femeie, wezknd pe o fiarq de coloare stacojie, plinq cu nume de hulq, wi avea wapte capete wi zece coarne.

  17:4 Femeia aceasta era kmbrqcatq cu purpurq wi stacojiu; era kmpodobitq cu aur, cu pietre scumpe wi cu mqrgqritare. Yinea kn mknq un potir de aur, plin de spurcqciuni wi de necurqyiile curviei ei.

  17:5 Pe frunte purta scris un nume, o tainq: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor wi spurcqciunilor pqmkntului.``

  17:6 Wi am vqzut pe femeia aceasta, kmbqtatq de skngele sfinyilor wi de skngele mucenicilor lui Isus. Cknd am vqzut -o, m`am mirat minune mare.

  17:7 Wi kngerul mi -a zis: ,,De ce te miri?`` Kyi voi spune taina acestei femei wi a fiarei care o poartq, wi care are cele wapte capete wi cele zece coarne.

  17:8 Fiara, pe care ai vqzut -o, era, wi nu mai este. Ea are sq se ridice din Adknc, wi are sq se ducq la perzare. Wi locuitorii pqmkntului, ale cqror nume n`au fost scrise dela kntemeierea lumii kn cartea vieyii, se vor mira cknd vor vedea cq fiara era, nu mai este, wi va veni. -

  17:9 Aici este mintea plinq de knyelepciune. -Cele wapte capete sknt wapte munyi, pe cari wade femeia.

  17:10 Sknt wi wapte kmpqrayi: cinci au cqzut, unul este, celalt n`a venit kncq, wi cknd va veni, el va rqmknea puyinq vreme.

  17:11 Wi fiara, care era, wi nu mai este, ea knsqw este al optulea kmpqrat: este din numqrul celor wapte, wi merge la perzare.

  17:12 Cele zece coarne, pe cari le-ai vqzut, sknt zece kmpqrayi, cari n`au primit kncq kmpqrqyia, ci vor primi putere kmpqrqteascq timp de un ceas kmpreunq cu fiara.

  17:13 Toyi au acelaw gknd, wi dau fiarei puterea wi stqpknirea lor.

  17:14 Ei se vor rqzboi cu Mielul; dar Mielul ki va birui, pentrucq El este Domnul domnilor wi Kmpqratul kmpqrayilor. Wi cei chemayi, alewi wi credinciowi, cari sknt cu El, de asemenea ki vor birui.

  17:15 Apoi mi -a zis: ,,Apele, pe cari le-ai vqzut, pe cari wade curva, sknt noroade, gloate, neamuri wi limbi.

  17:16 Cele zece coarne, pe cari le-ai vqzut, wi fiara, vor urk pe curvq, o vor pustii, wi o vor lqsa goalq. Carnea i -o vor mknca, wi o vor arde cu foc.

  17:17 Cqci Dumnezeu le -a pus kn inimq sq -I aducq la kndeplinire planul Lui: sq se knvoiascq pe deplin wi sq dea fiarei stqpknirea lor kmpqrqteascq, pknq se vor kndeplini cuvintele lui Dumnezeu.

  17:18 Wi femeia, pe care ai vqzut -o, este cetatea cea mare, care are stqpknire peste kmpqrayii pqmkntului.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск