Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 18

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  18:1 Dupq aceea, am vqzut pogorkndu-se din cer un alt knger, care avea o mare putere; wi pqmkntul s`a luminat de slava lui.

  18:2 El a strigat cu glas tare, wi a zis: ,,A cqzut, a cqzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaw al dracilor, o knchisoare a oricqrui duh necurat, o knchisoare a oricqrei pqsqri necurate wi urkte;

  18:3 pentrucq toate neamurile au bqut din vinul mkniei curviei ei, wi kmpqrayii pqmkntului au curvit cu ea, wi negustorii pqmkntului s`au kmbogqyit prin risipa desfqtqrii ei.``

  18:4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ,,Iewiyi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sq nu fiyi pqrtawi la pqcatele ei, wi sq nu fiyi loviyi cu urgiile ei!

  18:5 Pentrucq pqcatele ei s`au kngrqmqdit, wi au ajuns pknq kn cer; wi Dumnezeu Wi -a adus aminte de nelegiuirile ei.

  18:6 Rqsplqtiyi -i cum v`a rqsplqtit ea, wi kntoarceyi -i de douq ori ckt faptele ei. Turnayi -i kndoit kn potirul kn care a amestecat ea!``

  18:7 Pe ckt s`a slqvit pe sine knsqw, wi s`a desfqtat kn risipq, pe atkt dayi -i chin wi tknguire! Pentrucq zice kn inima ei: ,,Wed ca kmpqrqteasq, nu sknt vqduvq, wi nu voi wti ce este tknguirea!``

  18:8 Tocmai pentru aceea, kntr`o singurq zi vor veni urgiile ei: moartea, tknguirea wi foametea. Wi va fi arsq de tot kn foc, pentrucq Domnul Dumnezeu, care a judecat -o, este tare.

  18:9 Wi kmpqrayii pqmkntului, cari au curvit wi s`au dezmierdat kn risipq cu ea, cknd vor vedea fumul arderii ei, o vor plknge wi o vor boci.

  18:10 Ei vor sta departe, de fricq sq nu cadq kn chinul ei, wi vor zice: ,,Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Kntr`o clipq yi -a venit judecata!`` -

  18:11 Negustorii pqmkntului o plkng wi o jqlesc, pentrucq nimeni nu le mai cumpqrq marfa:

  18:12 marfq de aur, de argint, de pietre scumpe, de mqrgqritare, de in supyire, de purpurq, de mqtasq wi de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildew, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramq, de fer wi de marmorq;

  18:13 nici scoryiwoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tqmkia, nici vinul, nici untdelemnul, nici fqina bunq de tot, nici grkul, nici boii, nici oile, nici caii, nici cqruyele, nici robii, nici sufletele oamenilor.

  18:14 Wi roadele atkt de dorite sufletului tqu s`au dus dela tine. Toate lucrurile alese, strqlucite, sknt pierdute pentru tine, wi nu le vei mai gqsi.

  18:15 Ceice fac negoy cu aceste lucruri, cari s`au kmbogqyit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plknge, se vor tkngui,

  18:16 wi vor zice: ,,Vai! vai! Cetatea cea mare, care era kmbrqcatq cu in foarte supyire, cu purpurq wi cu stacojiu, care era kmpodobitq cu aur, cu pietre scumpe wi cu mqrgqritare!

  18:17 Atktea bogqyii kntr`un ceas s`au prqpqdit!`` -Wi toyi ckrmacii, toyi ceice merg cu corabia pe mare, marinarii, wi toyi ceice ckwtigq din mare, stqteau departe;

  18:18 wi, cknd au vqzut fumul arderii ei, strigau: ,,Care cetate era ca cetatea cea mare?``

  18:19 Wi kwi aruncau yqrknq kn cap, plkngeau, se tknguiau, yipau wi ziceau: ,,Vai! Vai! Cetatea cea mare, al cqrei belwug de scumpeturi a kmbogqyit pe toyi ceice aveau corqbii pe mare, kntr`o clipq a fost prefqcutq kntr`un pustiu!``

  18:20 ,,Bucurq-te de ea, cerule! Bucurayi-vq wi voi, sfinyilor, apostolilor wi proorocilor! Pentrucq Dumnezeu v`a fqcut dreptate, wi a judecat -o.``

  18:21 Atunci un knger puternic a ridicat de jos o piatrq ca o mare piatrq de moarq, a aruncat -o kn mare, wi a zis: ,,Cu awa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, wi nu va mai fi gqsit!

  18:22 Wi nu se va mai auzi kn tine nici sunet de alqute, nici ckntece din instrumente, nici ckntqtori din fluiere, nici ckntqtori din trkmbiye; nu se va mai gqsi la tine niciun mewter kn vreun mewtewug oarecare. Nu se va mai auzi kn tine vuietul morii.

  18:23 Lumina lqmpii nu va mai lumina kn tine, wi nu se va mai auzi kn tine glasul mirelui wi al miresei, -pentrucq negustorii tqi erau mai marii pqmkntului, pentrucq toate neamurile au fost amqgite de vrqjitoria ta,

  18:24 wi pentrucq acolo a fost gqsit skngele proorocilor wi al sfinyilor wi al tuturor celor ce au fost jungheayi pe pqmknt.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск