Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 Dupq aceea, am auzit kn cer ca un glas puternic de gloatq multq, care zicea: ,,Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mkntuirea, slava, cinstea wi puterea!

  19:2 Pentrucq judecqyile Lui sknt adevqrate wi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pqmkntul cu curvia ei, wi a rqzbunat skngele robilor Sqi, din mkna ei.``

  19:3 Wi au zis a doua oarq: ,,Aliluia!.. Fumul ei se ridicq kn sus kn vecii vecilor!``

  19:4 Wi cei douqzeci wi patru de bqtrkni wi cele patru fqpturi vii s`au aruncat la pqmknt wi s`au knchinat lui Dumnezeu, care wedea pe scaunul de domnie. Wi au zis: ,,Amin! Aliluia!``

  19:5 Wi din scaunul de domnie a iewit un glas, care zicea: ,,Lqudayi pe Dumnezeul nostru, toyi robii Lui, voi cari vq temeyi de El, mici wi mari!``

  19:6 Wi am auzit, ca un glas de gloatq multq, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: ,,Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a knceput sq kmpqrqyeascq.

  19:7 Sq ne bucurqm, sq ne veselim, wi sq -I dqm slavq! Cqci a venit nunta Mielului; soyia Lui s`a pregqtit,

  19:8 wi i s`a dat sq se kmbrace cu in supyire, strqlucitor, wi curat.`` -(Inul subyire sknt faptele neprihqnite ale sfinyilor.)

  19:9 Apoi mi -a zis: ,,Scrie: Ferice de cei chemayi la ospqyul nunyii Mielului!`` Apoi mi -a zis: ,,Acestea sknt adevqratele cuvinte ale lui Dumnezeu!``

  19:10 Wi m`am aruncat la picioarele lui ca sq mq knchin lui Dar el mi -a zis: ,,Ferewte-te sq faci una ca aceasta! Eu sknt un kmpreunq slujitor cu tine wi cu frayii tqi, cari pqstreazq mqrturia lui Isus. Lui Dumnezeu knchinq-te! (Cqci mqrturia lui Isus este duhul proorociei.``)

  19:11 Apoi am vqzut cerul deschis, wi iatq cq s`a arqtat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheamq ,,Cel credincios`` wi ,,Cel adevqrat``, wi El judecq wi Se luptq cu dreptate.

  19:12 Ochii Lui erau ca para focului; capul kl avea kncununat cu multe cununi kmpqrqtewti, wi purta un nume scris, pe care nimeni nu -l wtie, deckt numai El singur.

  19:13 Era kmbrqcat cu o hainq muiatq kn sknge. Numele Lui este: ,,Cuvkntul lui Dumnezeu.``

  19:14 Owtile din cer Kl urmau cqlqri pe cai albi, kmbrqcate cu in supyire, alb wi curat.

  19:15 Din gura Lui iewea o sabie ascuyitq, ca sq loveascq Neamurile cu ea, pe cari le va ckrmui cu un toiag de fer. Wi va cqlca cu picioarele teascul vinului mkniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.

  19:16 Pe hainq wi pe coapsq avea scris numele acesta: ,,Kmpqratul kmpqrayilor wi Domnul domnilor.``

  19:17 Apoi am vqzut un knger, care stqtea kn picioare kn soare. El a strigat cu glas tare, wi a zis tuturor pqsqrilor, cari sburau prin mijlocul cerului: ,,Veniyi, adunayi-vq la ospqyul cel mare al lui Dumnezeu,

  19:18 ca sq mkncayi carnea kmpqrayilor, carnea cqpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor wi a cqlqreyilor, wi carnea a tot felul de oameni, slobozi wi robi, mici wi mari!``

  19:19 Wi am vqzut fiara wi pe kmpqrayii pqmkntului wi owtile lor, adunate ca sq facq rqsboi cu Cel ce wedea cqlare pe cal wi cu oastea Lui.

  19:20 Wi fiara a fost prinsq. Wi kmpreunq cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care fqcuse knaintea ei semnele, cu cari amqgise pe cei ce primiserq semnul fiarei, wi se knchinaserq icoanei ei. Amkndoi acewtia au fost aruncayi de vii kn iazul de foc, care arde cu pucioasq.

  19:21 Iar ceilalyi au fost uciwi cu sabia, care iewea din gura Celui ce wedea cqlare pe cal. Wi toate pqsqrile s`au sqturat din carnea lor.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск