Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 20

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  20:1 Apoi am vqzut pogorkndu-se din cer un knger, care yinea kn mknq cheia Adkncului wi un lany mare.

  20:2 El a pus mkna pe balaur, pe warpele cel vechi, care este Diavolul wi Satana, wi l -a legat pentru o mie de ani.

  20:3 L -a aruncat kn Adknc, l -a knchis acolo, wi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca sq nu mai knwele Neamurile, pknq se vor kmplini cei o mie de ani. Dupq aceea, trebuie sq fie deslegat pentru puyinq vreme.

  20:4 Wi am vqzut niwte scaune de domnie; wi celorce au wezut pe ele, li s`a dat judecata. Wi am vqzut sufletele celorce li se tqiase capul din pricina mqrturiei lui Isus wi din pricina Cuvkntului lui Dumnezeu, wi ale celorce nu se knchinaserq fiarei wi icoanei ei, wi nu primiserq semnul ei pe frunte wi pe mknq. Ei au knviat, wi au kmpqrqyit cu Hristos o mie de ani.

  20:5 Ceilalyi moryi n`au knviat pknq nu s`au sfkrwit cei o mie de ani. Aceasta este kntkia knviere.

  20:6 Fericiyi wi sfinyi sknt ceice au parte de kntkia knviere! Asupra lor a doua moarte n`are nicio putere; ci vor fi preoyi ai lui Dumnezeu wi ai lui Hristos, wi vor kmpqrqyi cu El o mie de ani.

  20:7 Cknd se vor kmplini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;

  20:8 wi va iewi din temniya lui, ca sq knwele Neamurile, cari sknt kn cele patru colyuri ale pqmkntului, pe Gog wi pe Magog, ca sq -i adune pentru rqzboi. Numqrul lor va fi ca nisipul mqrii.

  20:9 Wi ei s`au suit pe faya pqmkntului, wi au knconjurat tabqra sfinyilor wi cetatea prea iubitq. Dar din cer s`a pogorkt un foc care i -a mistuit.

  20:10 Wi diavolul, care -i knwela, a fost aruncat kn iazul de foc wi de pucioasq, unde este fiara wi proorocul mincinos. Wi vor fi munciyi zi wi noapte kn vecii vecilor.

  20:11 Apoi am vqzut un scaun de domnie mare wi alb, wi pe Celce wedea pe el. Pqmkntul wi cerul au fugit dinaintea Lui, wi nu s`a mai gqsit loc pentru ele.

  20:12 Wi am vqzut pe moryi, mari wi mici, stknd kn picioare knaintea scaunului de domnie. Niwte cqryi au fost deschise. Wi a fost deschisq o altq carte, care este cartea vieyii. Wi moryii au fost judecayi dupq faptele lor, dupq cele ce erau scrise kn cqryile acelea.

  20:13 Marea a dat knapoi pe moryii cari erau kn ea; Moartea wi Locuinya moryilor au dat knapoi pe moryii cari erau kn ele. Fiecare a fost judecat dupq faptele lui.

  20:14 Wi Moartea wi Locuinya moryilor au fost aruncate kn iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

  20:15 Oricine n`a fost gqsit scris kn cartea vieyii, a fost aruncat kn iazul de foc.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск