Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Apoi am vqzut un cer nou wi un pqmknt nou; pentrucq cerul dintki wi pqmkntul dintki pieriserq, wi marea nu mai era.

  21:2 Wi eu am vqzut coborkndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfkntq, noul Ierusalim, gqtitq ca o mireasq kmpodobitq pentru bqrbatul ei.

  21:3 Wi am auzit un glas tare, care iewea din scaunul de domnie, wi zicea: ,,Iatq cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, wi ei vor fi poporul Lui, wi Dumnezeu knsuw va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

  21:4 El va wterge orice lacrimq din ochii lor. Wi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tknguire, nici yipqt, nici durere, pentrucq lucrurile dintki au trecut.``

  21:5 Celce wedea pe scaunul de domnie a zis: ,,Iatq, Eu fac toate lucrurile noi.`` Wi a adqugat: ,,Scrie, fiindcq aceste cuvinte sknt vrednice de crezut wi adevqrate.``

  21:6 Apoi mi -a zis: ,,S`a isprqvit! Eu sknt Alfa wi Omega, Knceputul wi Sfkrwitul. Celui ce ki este sete, ki voi da sq bea fqrq platq din izvorul apei vieyii.

  21:7 Cel ce va birui, va mowteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, wi el va fi fiul Meu.

  21:8 Dar ckt despre fricowi, necredinciowi, sckrbowi, ucigawi, curvari, vrqjitori, knchinqtorii la idoli, wi toyi mincinowii, partea lor este kn iazul, care arde cu foc wi cu pucioasq, adicq moartea a doua.``

  21:9 Apoi unul din cei wapte kngeri, cari yineau cele wapte potire, pline cu cele din urmq wapte urgii, a venit wi a vorbit cu mine, wi mi -a zis: ,,Vino sq-yi arqt mireasa, nevasta Mielului!``

  21:10 Wi m`a dus, kn Duhul, pe un munte mare wi knalt. Wi mi -a arqtat cetatea sfkntq, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu,

  21:11 avknd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatrq prea scumpq, ca o piatrq de iaspis, strqvezie ca cristalul.

  21:12 Era knconjuratq cu un zid mare wi knalt. Avea douqsprezece poryi, wi la poryi, doisprezece kngeri. Wi pe ele erau scrise niwte nume: numele celor douqsprezece seminyii ale fiilor lui Israel.

  21:13 Spre rqsqrit erau trei poryi; spre miazqnoapte, trei poryi; spre miazqzi, trei poryi; wi spre apus trei poryi.

  21:14 Zidul cetqyii avea douqsprezece temelii, wi pe ele erau cele douqsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.

  21:15 Kngerul, care vorbea cu mine, avea ca mqsurqtoare o trestie de aur, ca sq mqsoare cetatea, poryile wi zidul ei.

  21:16 Cetatea era kn patru colyuri, wi lungimea ei era ckt lqrgimea. A mqsurat cetatea cu trestia, wi a gqsit aproape douqsprezece mii de prqjini. Lungimea, lqrgimea wi knalyimea erau deopotrivq.

  21:17 I -a mqsurat wi zidul, wi -a gqsit o sutq patruzeci wi patru de coyi, dupq mqsura oamenilor, cqci cu mqsura aceasta mqsura kngerul.

  21:18 Zidul era zidit de iaspis, wi cetatea era de aur curat, ca sticla curatq.

  21:19 Temeliile zidului cetqyii erau kmpodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintki temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd;

  21:20 a cincea de sardonix: a wasea, de sardiu; a waptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douqsprezecea, de ametist.

  21:21 Cele douqsprezece poryi erau douqsprezece mqrgqritare. Fiecare poartq era dintr`un singur mqrgqritar. Uliya cetqyii era de aur curat, ca sticla strqvezie.

  21:22 Kn cetate n`am vqzut niciun Templu; pentrucq Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca wi Mielul, sknt Templul ei.

  21:23 Cetatea n`are trebuinyq nici de soare, nici de lunq, ca s`o lumineze; cqci o lumineazq slava lui Dumnezeu, wi fqclia ei este Mielul.

  21:24 Neamurile vor umbla kn lumina ei, wi kmpqrayii pqmkntului kwi vor aduce slava wi cinstea lor kn ea.

  21:25 Poryile ei nu se vor knchide ziua, fiindcq kn ea nu va mai fi noapte.

  21:26 Kn ea vor aduce slava wi cinstea Neamurilor.

  21:27 Nimic kntinat nu va intra kn ea, nimeni care trqiewte kn spurcqciune wi kn minciunq; ci numai cei scriwi kn cartea vieyii Mielului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск