Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 22

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  22:1 Wi mi -a arqtat un rku cu apa vieyii, limpede ca cristalul, care iewea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu wi al Mielului.

  22:2 Kn mijlocul pieyii cetqyii, wi pe cele douq maluri ale rkului, era pomul vieyii, rodind douqsprezece feluri de rod, wi dknd rod kn fiecare lunq; wi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.

  22:3 Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu wi al Mielului vor fi kn ea. Robii Lui Ki vor sluji.

  22:4 Ei vor vedea faya Lui, wi Numele Lui va fi pe frunyile lor.

  22:5 Acolo nu va mai fi noapte. Wi nu vor mai avea trebuinyq nici de lampq, nici de lumina soarelui, pentrucq Domnul Dumnezeu ki va lumina. Wi vor kmpqrqyi kn vecii vecilor.

  22:6 Wi kngerul mi -a zis: ,,Aceste cuvinte sknt vrednice de crezare wi adevqrate. Wi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe kngerul Squ sq arate robilor Sqi lucrurile, cari au sq se kntkmple kn curknd. -

  22:7 Wi iatq, Eu vin curknd! -Ferice de cel ce pqzewte cuvintele proorociei din cartea aceasta!``

  22:8 Eu, Ioan, am auzit wi am vqzut lucrurile acestea. Wi dupq ce le-am auzit wi le-am vqzut, m`am aruncat la picioarele kngerului, care mi le arqta, ca sq mq knchin lui.

  22:9 Dar el mi -a zis: ,,Ferewte-te sq faci una ca aceasta! Eu sknt un kmpreunq slujitor cu tine, wi cu frayii tqi, proorocii, wi cu cei ce pqzesc cuvintele din cartea aceasta. Knchinq-te lui Dumnezeu.``

  22:10 Apoi mi -a zis: ,,Sq nu pecetluiewti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Cqci vremea este aproape.

  22:11 Cine este nedrept, sq fie nedrept wi mai departe; cine este kntinat, sq se kntineze wi mai departe; cine este fqrq prihanq sq trqiascq wi mai departe fqrq prihanq. Wi cine este sfknt, sq se sfinyeascq wi mai departe!

  22:12 Iatq, Eu vin curknd; wi rqsplata Mea este cu Mine, ca sq dau fiecqruia dupq fapta lui.

  22:13 Eu sknt Alfa wi Omega, Cel dintki wi Cel de pe urmq, Knceputul wi Sfkrwitul.

  22:14 Ferice de cei ce kwi spalq hainele, ca sq aibq drept la pomul vieyii, wi sq intre pe poryi kn cetate!

  22:15 Afarq sknt cknii, vrqjitorii, curvarii, ucigawii, knchinqtorii la idoli, wi oricine iubewte minciuna wi trqiewte kn minciunq!

  22:16 Eu, Isus, am trimes pe kngerul Meu sq vq adevereascq aceste lucruri pentru Biserici. Eu sknt Rqdqcina wi Sqmknya lui David, Luceafqrul strqlucitor de dimineayq.

  22:17 Wi Duhul wi Mireasa zic: ,,Vino!`` Wi cine aude, sq zicq: ,,Vino!`` Wi celuice ki este sete, sq vinq; cine vrea, sq ia apa vieyii fqrq platq!

  22:18 Mqrturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta cq, dacq va adquga cineva ceva la ele, Dumnezeu ki va adquga urgiile scrise kn cartea aceasta.

  22:19 Wi dacq scoate cineva ceva din cuvintele cqryii acestei proorocii, ki va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieyii wi din cetatea sfkntq, scrise kn cartea aceasta.``

  22:20 Cel ce adeverewte aceste lucruri, zice: ,,Da, Eu vin curknd.`` Amin! Vino, Doamne Isuse!

  22:21 Harul Domnului Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск