Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - NUMBERS 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,

  7:2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

  7:3 и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.

  7:4 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

  7:5 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.

  7:6 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите;

  7:7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;

  7:8 и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

  7:9 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена.

  7:10 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.

  7:11 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.

  7:12 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;

  7:13 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;

  7:14 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:15 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:16 един козел в принос за грях;

  7:17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.

  7:18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ;

  7:19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

  7:20 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:21 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:22 един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях;

  7:23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.

  7:24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.

  7:25 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

  7:26 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:27 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:28 един козел в принос за грях;

  7:29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.

  7:30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.

  7:31 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

  7:32 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:33 един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:34 един козел в принос за грях;

  7:35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.

  7:36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.

  7:37 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос

  7:38 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:39 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:40 един козел в принос за грях;

  7:41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.

  7:42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.

  7:43 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:44 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:45 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:46 един козел в принос за грях;

  7:47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.

  7:48 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.

  7:49 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:50 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:51 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:52 един козел в принос за грях;

  7:53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.

  7:54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.

  7:55 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:56 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:57 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:58 един козел в принос за грях;

  7:59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.

  7:60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.

  7:61 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

  7:62 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:63 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:64 един козел в принос за грях;

  7:65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.

  7:66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.

  7:67 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:68 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:69 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:70 един козел в принос за грях;

  7:71 и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.

  7:72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.

  7:73 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:74 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:75 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:76 един козел в принос за грях;

  7:77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син.

  7:78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.

  7:79 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

  7:80 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

  7:81 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

  7:82 един козел в принос за грях;

  7:83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.

  7:84 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;

  7:85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището;

  7:86 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли );

  7:87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;

  7:88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.

  7:89 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше м


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск