Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 A kad je prolo dvadeset godina, za koliko je vremena Salomon podigao Jahvin Dom i svoj dvor,

  8:2 posagradio je Salomon gradove, koje je dao Salomonu Hiram, i naselio ondje Izraelove sinove.

  8:3 Potom otie Salomon na Sopski Hamat i osvoji ga.

  8:4 Sagradi Tadmor u pustinji i svakojaka mjesta za skladita u Hamatu.

  8:5 Sagradi i Gornji Bet Horon i Donji Bet Horon, tvrde gradove sa zidovima, vratima i prijevornicama;

  8:6 i Baalat, i sve gradove u kojima je imao skladita, sve gradove za bojna kola i gradove za konjanike i to je god Salomon zaelio da gradi u Jeruzalemu i na Libanonu i po svoj zemlji svojega kraljevstva.

  8:7 Svim preostalim Hetitima, Amorejcima, Perianima, Hivijcima i Jebusejcima, koji nisu bili Izraelci,

  8:8 sinovima njihovim koji ostadoe iza njih u zemlji i koje Izraelci nisu zatrli - Salomon nametnu tlaku do dananjega dana.

  8:9 Sinove Izraelove nije Salomon pretvarao u robove za posao, nego su bili vojnici, zapovjednici njegovih titonoa i zapovjednici bojnih kola i konjice.

  8:10 Bili su poglavari nad upravnicima, kojih je kralj Salomon imao dvjesta i pedeset, i upravljali su narodom.

  8:11 Salomon preseli i faraonovu ker iz Davidova grada u kuu koju joj bijae sagradio, jer je mislio: "Nee moja ena ivjeti u dvoru izraelskoga kralja Davida, jer je svet otkako je u nj doao Koveg Jahvin."

  8:12 Tada Salomon poe prinositi paljenice Jahvi na Jahvinu rtveniku to ga bijae sagradio pred trijemom,

  8:13 i to koliko je trebalo iz dana u dan da prinese po Mojsijevoj zapovijedi, u subote, i na mlaake, i na blagdane tri puta u godini, na Blagdan beskvasnih kruhova, i na Blagdan sedmica, i na Blagdan sjenica.

  8:14 Postavio je, po uredbi oca Davida, sveenike redove po njihovoj slubi i levitske po njihovim dunostima da pjevaju hvale i da slue pred sveenicima, koliko treba iz dana u dan, i vratare po njihovim redovima na svakim vratima, jer je takva bila zapovijed Bojega ovjeka Davida.

  8:15 Nisu odstupili od kraljeve zapovijedi za sveenike i levite ni u emu, ni za riznice.

  8:16 Tako se svrio sav Salomonov posao od dana kad je bio zasnovan Dom Jahvin pa dokle ga god nije dovrio. Tako bijae dovren Dom Jahvin.

  8:17 Tada je Salomon otiao u Esjon-Geber i u Elat na morskoj obali u zemlji edomskoj.

  8:18 A Hiram mu je poslao po slugama lae i mornare vine moru te su otili sa Salomonovim slugama u Ofir; uzee odande etiri stotine i pedeset talenata zlata i donesoe ih kralju Salomonu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .