Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 33

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  33:1 Jahve ree Mojsiju: "Idi! Putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da u je dati njihovim potomcima.

  33:2 Pred tobom u poslati anela; istjerat u Kanaance, Amorejce, Hetite, Periane, Hivijce i Jebusejce.

  33:3 Idite u zemlju kojom tee mlijeko i med. Ja s vama neu poi - jer ste narod tvrde ije - da vas putem ne istrijebim."

  33:4 Kad narod u ove otre rijei, poe tugovati. I nitko vie ne stavi na se svoga nakita.

  33:5 Jer ree Jahve Mojsiju: "Kai Izraelcima: 'Vi ste narod tvrde ije. Kad bih ja s vama iao samo as, unitio bih vas. Stoga skinite svoj nakit, a ja u vidjeti to u s vama uiniti.'"

  33:6 Tako su od brda Horeba Izraelci bili bez nakita.

  33:7 Mojsije uze ator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga ator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, poao bi k atoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora.

  33:8 Kad bi god Mojsije poao u ator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj ator i gledao za Mojsijem dok ne bi uao u ator.

  33:9 A kad bi Mojsije uao u ator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u ator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao.

  33:10 Videi kako stup oblaka stoji na ulazu atora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga atora.

  33:11 Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao to ovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomonik Joua, sin Nunov, mlaarac, iz atora ne bi micao.

  33:12 Mojsije oslovi Jahvu: "Vidi, ti si meni rekao: 'Povedi ovaj narod', ali mi nisi objavio koga e sa mnom poslati. Jo si mi rekao: 'Znam te po imenu, i ti uiva moju blagonaklonost.'

  33:13 Stoga, ako uivam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove da te shvatim i da dalje uivam tvoju blagonaklonost. Promisli takoer da je ova svjetina tvoj narod."

  33:14 "Ja u osobno s tobom poi", odgovori Jahve, "i poinak ti priutiti."

  33:15 "Ako ti ne poe", nadoda Mojsije, "odavde nas i ne izvodi.

  33:16 Ta kako e se znati da uivamo tvoju naklonost, ja i tvoj narod? Po tome to ide s nama. Time emo se samo razlikovati ja i tvoj narod meu svim narodima koji su na licu zemlje."

  33:17 "I ovo to si zatraio, uinit u", odgovori Jahve Mojsiju. "Ta ti uiva moju blagonaklonost jer te po imenu poznajem."

  33:18 "Pokai mi svoju slavu", zamoli Mojsije.

  33:19 "Dopustit u da ispred tebe proe sav moj sjaj", odgovori, "i pred tobom u izustiti svoje ime Jahve. Bit u milostiv kome hou da milostiv budem; smilovat u se komu hou da se smilujem.

  33:20 A ti", doda, "moga lica ne moe vidjeti, jer ne moe ovjek mene vidjeti i na ivotu ostati.

  33:21 Evo mjesta ovdje uza me", nastavi Jahve. "Stani na peinu!

  33:22 Dok moja slava bude prolazila, stavit u te u pukotinu peine i svojom te rukom zakloniti dok ne proem.

  33:23 Onda u ja svoju ruku maknuti, pa e me s lea vidjeti. Ali se lice moje ne moe vidjeti."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .