Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 34

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  34:1 Ree Jahve Mojsiju: "Oklei dvije kamene ploe kao i prijanje pa u ja na ploe napisati rijei koje su bile na prvim ploama to si ih razbio.

  34:2 Budi gotov do jutra. Onda, ujutro, popni se na brdo Sinaj i ondje e, navrh brda, stupiti preda me.

  34:3 Nitko drugi neka se s tobom ne penje; neka se nitko nigdje na brdu ne pokae. Neka ni ovce ni goveda ne pasu podno brda."

  34:4 Mojsije oklee dvije kamene ploe kao i prijanje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevi u ruke dvije kamene ploe, kako mu je Jahve naredio.

  34:5 Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!"

  34:6 Jahve proe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdbu, bogat ljubavlju i vjernou,

  34:7 iskazuje milost tisuama, podnosi opainu, grijeh i prijestup, ali krivca nekanjena ne ostavlja nego kanjava opainu otaca na djeci - ak na unuadi do treega i etvrtog koljena."

  34:8 Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se.

  34:9 Onda ree: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim oima, onda, o Gospodine, poi s nama! Premda je narod tvrde ije, oprosti nae grijehe i nae opaine i primi nas za svoju batinu!"

  34:10 "Dobro", odgovori, "sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom init u udesa kakva se nisu dogaala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okruuje vidjet e to moe Jahve, jer ono to u s tobom uiniti bit e strano.

  34:11 Vri, dakle, to ti danas nalaem! Gle, protjerat e ispred tebe Amorejce, Kanaance, Hetite, Periane, Hivijce i Jebusejce.

  34:12 uvaj se da ne pravi saveza sa stanovnicima zemlje u koju ide; da ne budu zamkom u tvojoj sredini.

  34:13 Nego poruite njihove rtvenike, oborite njihove stupove, poupajte im aere!

  34:14 Jer ne smije se klanjati drugome bogu. Ta Jahve - ime mu je Ljubomorni - Bog je ljubomoran.

  34:15 Ne pravi saveza sa stanovnicima one zemlje da te oni, kad se odaju bludnosti sa svojim bogovima i rtve im budu prinosili, ne bi pozivali, a ti pristao da jede od prinesene rtve;

  34:16 da ne bi uzimao njihove djevojke za ene svojim sinovima, da one - odajui se bludnitvu sa svojim bogovima - ne bi za sobom povele i tvoje sinove.

  34:17 Ne pravi sebi livenih bogova!

  34:18 Dri Blagdan beskvasnoga kruha - jedui beskvasni kruh sedam dana, kako sam ti naredio - u odreeno vrijeme u mjesecu Abibu, jer si u mjesecu Abibu iziao iz Egipta.

  34:19 Svako prvoroene materinjega krila meni pripada: svako muko, svaki prvenac tvoga i sitnoga i krupnoga blaga.

  34:20 Prvenca od magarice otkupi jednim grlom sitne stoke. Ako ga ne otkupi, mora mu ijom zavrnuti. A sve prvoroence od svojih sinova otkupljuj. Neka nitko preda me ne stupa praznih ruku!

  34:21 est dana radi, a sedmoga od poslova odustani, sve ako je u doba oranja ili u vrijeme etve.

  34:22 Svetkuj Blagdan sedmica - prvine penine etve - i Blagdan berbe na prekretu godine.

  34:23 Triput na godinu neka se svi mukarci pojave pred Gospodinom Jahvom, Bogom Izraelovim.

  34:24 Jer u protjerati narode ispred tebe i proiriti tvoje mee te nitko nee hlepiti za tvojom zemljom kad triput u godini bude uzlazio da se pokae pred Jahvom, Bogom svojim.

  34:25 Od rtve koju mi namjenjuje ne prinosi krvi ni s im ukvasanim; niti ostavljaj rtve prinesene na blagdan Pashe da prenoi do jutra.

  34:26 U kuu Jahve, Boga svoga, donosi najbolje prvine plodova sa svoje zemlje. Ne kuhaj kozleta u mlijeku njegove majke.

  34:27 Zapii ove rijei", ree Jahve Mojsiju, "jer su one temelji na kojima sam s tobom i s Izraelom sklopio Savez."

  34:28 Mojsije ostade ondje s Jahvom etrdeset dana i etrdeset noi. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploe ispisao rijei Saveza - Deset zapovijedi.

  34:29 Napokon Mojsije sie sa Sinajskog brda. Silazei s brda, nosio je u rukama ploe Svjedoanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost.

  34:30 Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudie se k njemu pristupiti.

  34:31 Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dooe Aron i sve starjeine zajednice. I Mojsije razgovarae s njima.

  34:32 Poslije k njemu dooe i svi Izraelci, pa im on priopi sve to mu je naloio Jahve na Sinajskom brdu.

  34:33 Kad je Mojsije zavrio razgovor s njima, prevue preko svoga lica koprenu.

  34:34 Kad bi god Mojsije ulazio pred Jahvu da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi iziao. Kad bi izlazio da Izraelcima kae to mu je nareeno,

  34:35 Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne ue da s Jahvom govori.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .