Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Mojsiju je Jahve odgovorio: "Vidi! Faraonu u te nametnuti kao boanstvo; tvoj brat Aron bit e tvoj prorok.

  7:2 Ti kazuj sve to ti nareujem, a tvoj brat Aron neka faraonu ponovi da pusti Izraelce te odu iz njegove zemlje.

  7:3 Ja u uiniti da otvrdne srce faraonu i umnoit u znakove i udesa u zemlji egipatskoj.

  7:4 Kako vas faraon nee posluati, ja u staviti svoju ruku na Egipat: strano kanjavajui, izbavit u svoje ete, narod svoj, Izraelce, iz egipatske zemlje.

  7:5 Kad pruim svoju ruku na Egipat i izvedem Izraelce iz njihove sredine, tada e Egipani spoznati da sam ja Jahve."

  7:6 Mojsije i Aron posluae: kako im je Jahve naredio, upravo tako uinie.

  7:7 Mojsiju je bilo osamdeset, a Aronu osamdeset i tri godine kad su faraonu postavili svoje zahtjeve.

  7:8 Jo doda Jahve Mojsiju i Aronu:

  7:9 "Kad faraon zatrai od vas da izvedete kakvo znamenje, ti reci Aronu da uzme svoj tap i baci ga pred faraona, a tap e se pretvoriti u zmiju."

  7:10 Dou Mojsije i Aron pred faraona i uine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred faraona i njegove slubenike svoj tap, koji se pretvori u zmiju.

  7:11 Zovne faraon mudrace i vraare. I zaista, egipatski vraari svojim vraanjem uine isto:

  7:12 svaki baci svoj tap, koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov tap proguta njihove tapove.

  7:13 Faraon bijae tvrdokorna srca: ne htjede posluati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.

  7:14 Tada Jahve ree Mojsiju: "Faraonovo je srce okorjelo; odbija da pusti narod.

  7:15 Ujutro poi k faraonu. Kad izae k vodi, stani preda nj na obali Rijeke. Uzmi u ruku tap to se bio u zmiju pretvorio.

  7:16 Reci mu: 'Jahve, Bog Hebreja, poslao me k tebi s porukom da pusti moj narod da mi iskae tovanje u pustinji. Ali sve dosad ti nisi posluao.

  7:17 Ovako Jahve poruuje: Ovim e spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! tapom koji imam u ruci mlatnut u po vodi u Rijeci i pretvorit e se u krv.

  7:18 Ribe e u Rijeci pocrkati; Rijeka e se usmrdjeti, i grstit e se Egipanima piti vodu iz Rijeke.'"

  7:19 Jo Jahve ree Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj tap i prui svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecita, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, ak i u drvenim i kamenim posudama."

  7:20 Mojsije i Aron uinie kako im je Jahve naredio. Podie Aron svoj tap i naoigled faraona i njegovih slubenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv.

  7:21 Ribe u Rijeci pocrkae; Rijeka se usmrdje, tako da Egipani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijae po svoj zemlji egipatskoj.

  7:22 Ali egipatski vraari svojim vraanjem uinie isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio posluati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.

  7:23 Faraon se okrenu i ode u svoj dvor, ne uzimajui ni to k srcu.

  7:24 Svi su Egipani poeli kopati oko Rijeke traei pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.

  7:25 Kad je prolo sedam dana kako je Jahve udario po Rijeci,

  7:26 opet Jahve ree Mojsiju: "Poi k faraonu i reci mu: 'Ovako govori Jahve: Pusti moj narod da ode i tovanje mi iskae.

  7:27 Ako odbije da ih pusti, svu u ti zemlju kazniti abama.

  7:28 Rijeka e vrvjeti abama. One e izii i prodrijeti u tvoj dvor, u lonicu, u tvoju postelju, u kue tvojih slubenika i tvoga naroda, pod saeve i nave tvoje.

  7:29 Po tebi, po tvome narodu i svim tvojim slubenicima skakat e abe.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .