Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Jahve ree Mojsiju: "Naskoro e vidjeti kako u ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit e ih da odu; pod jakom rukom sam e ih iz svoje zemlje istjerati."

  6:2 Jo ree Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve.

  6:3 Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El adaj. Ali njima se nisam oitovao pod svojim imenom - Jahve.

  6:4 I sklopio sam svoj Savez s njima da u im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su ivjeli kao pridolice.

  6:5 A sada, poto sam uo uzdisaje Izraelaca koje Egipani dre u ropstvu, sjetih se svoga Saveza.

  6:6 Kai, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da u vas izbaviti od tereta to su vam ga Egipani nametnuli. Oslobodit u vas od ropstva u kojem vas dre; izbavit u vas udarajui jako i kanjavajui strogo.

  6:7 Za svoj u vas narod uzeti i bit u vaim Bogom. Tada ete znati da sam vas ja, Jahve, va Bog, izbavio od egipatske tlake.

  6:8 Dovest u vas u zemlju za koju sam se zakleo da u je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat u vam je u batinu, ja, Jahve."

  6:9 Mojsije to kazivae Izraelcima, ali ga ne htjedoe sluati: duhovi su im bili pomueni od tekoga ropstva.

  6:10 Onda Jahve ree Mojsiju:

  6:11 "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje."

  6:12 Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu sluali, kako e me, spora u govoru, sasluati faraon!"

  6:13 Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

  6:14 Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvoroenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.

  6:15 A sinovi imunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i aul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od imuna.

  6:16 Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geron, Kehat i Merari. Levi je ivio sto trideset i sedam godina.

  6:17 Sinovi su Geronovi: Libni i imi sa svojim obiteljima.

  6:18 Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je ivio sto trideset i tri godine.

  6:19 Merarijevi su sinovi: Mahli i Mui. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.

  6:20 Amram se oeni svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je ivio sto trideset i sedam godina.

  6:21 Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.

  6:22 A sinovi su Uzielovi: Miael, Elsafan i Sitri.

  6:23 Aron se oeni Eliebom, kerkom Aminadabovom, a sestrom Nahonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.

  6:24 Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.

  6:25 Aronov sin Eleazar oeni se jednom Putielovom keri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.

  6:26 To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim etama.

  6:27 To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

  6:28 U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji,

  6:29 rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu to ti kaem."

  6:30 Mojsije se pred Jahvom ispriavao: "Spor sam ja u govoru. Kako e me faraon posluati?"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .