Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 46

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  46:1 Ovako govori Jahve Gospod: 'Vrata unutranjega predvorja, koja gledaju na istok, neka budu zatvorena est radnih dana, a neka se otvaraju u dan subotnji; i u dan mlaaka neka se otvaraju.

  46:2 Knez neka ulazi kroz njihov trijem i neka stane kod dovratnika; sveenici e tada prinijeti njegovu paljenicu i priesnicu, a on e se pokloniti na pragu vrata i izai. Neka se vrata ne zatvaraju do veeri.

  46:3 Na ulazu istih vrata subotom i na mlaake klanjat e se Jahvi puk zemlje.

  46:4 Paljenica koju e knez subotom prinositi Jahvi neka bude: est jaganjaca bez mane, ovan bez mane.

  46:5 A prinosnica neka bude efa po ovnu, a po jaganjcu koliko i kako tko moe i hin ulja po efi.

  46:6 Na dan mlaaka neka se prinese june bez mane, est jaganjaca i ovan bez mane.

  46:7 A za prinosnicu neka se prinese efa po junetu, efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko moe i hin ulja po efi.

  46:8 Kad knez bude ulazio, neka ulazi kroz trijem vrata i istim putem neka izlazi.

  46:9 A kad puk zemlje o blagdanima dolazi pred Jahvu, onaj koji na sjeverna vrata ue da se pokloni neka izae na juna, a tko ue na juna neka izae na sjeverna: neka se ne vraa na vrata na koja je uao, nego neka izae na suprotna.

  46:10 I knez neka bude s njima: kad oni ulaze, neka i on ue i neka izae kad oni izlaze.

  46:11 O blagdanima i svetkovinama neka se kao prinosnica prinese efa po juncu i efa po ovnu, a po jaganjcu koliko tko moe i hin ulja po efi.

  46:12 Kad knez eli prinijeti dobrovoljnu paljenicu ili dobrovoljnu priesnicu Jahvi, neka mu se otvore vrata koja gledaju na istok, pa neka prinese paljenicu i svoju priesnicu kao na dan subotnji; potom neka izie, a kad izie, neka se zatvore vrata.

  46:13 Svaki dan prinijet e Jahvi za paljenicu janje od godine, bez mane; prinijet e ga svako jutro.

  46:14 A kao prinosnicu na nj prinesi svako jutro estinu efe i treinu hina ulja da se pokropi najfinije brano; to neka bude svagdanji prinos Jahvi po vjenoj uredbi.

  46:15 Treba dakle prinijeti jagnje, prinosnicu i ulje svako jutro kao svagdanju rtvu paljenicu.'

  46:16 Ovako govori Jahve Gospod: 'Dadne li knez dar komu svom sinu od svoje batine, taj e dar pripasti njima u posjed kao batina.

  46:17 Ako li od svoje batine dade dar komu svom sluzi, tome e to pripadati do otpusne godine, a potom neka se vrati knezu; batina pripada samo kneevim sinovima.

  46:18 Knez ne smije prisvojiti nita od batine naroda, pljakajui narodni posjed. Sinovima svojim neka dade batinu od svojega posjeda, da se ne raspe narod potjeran sa svojega posjeda.'"

  46:19 Zatim me odvede kroz ulaz kraj vrata, u sveenike prostorije Svetita to gledaju na sjever. I gle: ondje, u dnu, prema zapadu, jedan prostor!

  46:20 I ree mi: "Ovo je mjesto gdje e sveenici kuhati rtve naknadnice i okajnice i rtvu pomirnicu, gdje e pei prinosnice da ih ne iznose u vanjsko predvorje te ne posvete naroda."

  46:21 Potom me izvede u vanjsko predvorje i provede kraj etiri ugla predvorja, i gle, u svakom uglu predvorja bijae malo predvorje.

  46:22 Ta mala predvorja u etiri ugla predvorja bijahu etrdeset lakata dugaka, trideset iroka - sva etiri istih razmjera;

  46:23 sva etiri zidom opasana, a pod zidom sve uokolo bijahu sagraena ognjita.

  46:24 I ree mi: "To su kuhinje gdje e sluge Doma kuhati puku rtve."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .