Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 45

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  45:1 Kad budete zemlju drijebom dijelili u batinu, prinesite kao prinos pridran Jahvi jedan sveti dio zemlje, dugaak dvadeset i pet tisua lakata, irok deset tisua; to neka bude sveto podruje uzdu i poprijeko.

  45:2 Od toga neka bude za Svetite etvorina od pet stotina lakata i istina od deset lakata uokolo.

  45:3 Od toga podruja izmjeri u duinu dvadeset i pet tisua lakata, a u irinu deset tisua: tu neka bude Svetite - Svetinja nad svetinjama.

  45:4 Taj sveti dio zemlje pripada sveenicima koji slue u Svetitu i koji pristupaju k Jahvi da mu slue: tu neka im bude mjesto za kue; i to neka je sveto mjesto koje pripada Svetitu.

  45:5 Dvadeset i pet tisua u duinu i deset tisua u irinu neka bude levitima koji slue Domu: neka ondje sagrade gradove u kojima e stanovati.

  45:6 Za posjed gradu dodijelite pet tisua lakata u irinu i dvadeset i pet tisua lakata u duinu usporedo sa svetim podrujem: to e pripadati svemu domu Izraelovu.

  45:7 Knezu pripada dio s obje strane svetoga podruja i gradskoga posjeda - du svetoga podruja i du gradskoga posjeda - od zapadne strane prema zapadu i od istone strane prema istoku, a duina neka bude jednaka svakom tom dijelu, od zapadne do istone granice.

  45:8 To neka bude njegova zemlja, posjed u Izraelu, da knezovi vie ne tlae narod moj i da zemlju dadu domu Izraelovu po plemenima.'

  45:9 Ovako govori Jahve Gospod: 'Dosta je, knezovi Izraelovi! Okanite se nasilja i pljake i vrite zakon i pravdu; izbavite narod moj od svojih trabina - rije je Jahve Gospoda.

  45:10 Mjerite pravom mjerom: pravom efom i pravim batom.

  45:11 Efa i bat neka jednako hvataju: bat neka iznosi desetinu homera i efa desetinu homera - neka im mjera bude prema homeru.

  45:12 ekel neka bude dvadeset gera; mina neka vam bude dvadeset ekela, dvadeset i pet ekela i petnaest ekela.

  45:13 Ovo je prinos koji ete prinositi: estinu efe od svakoga homera penice i estinu efe od svakoga homera jema.

  45:14 A za ulje ova je uredba: desetina bata od svakoga kora - deset bata jedan je kor.

  45:15 Od svakoga stada od dvije stotine ovaca sa sonih izraelskih panjaka po jednu ovcu za rtvu prinosnicu, paljenicu i priesnicu - vama za pomirenje - rije je Jahve Gospoda.

  45:16 Sav narod zemlje duguje ovaj prinos knezu Izraelovu.

  45:17 A knez je duan davati rtve paljenice, prinosnice i ljevanice za svetkovine i za mlaake, za subote i blagdane doma Izraelova: on neka se postara za okajnicu, za pomirnicu, prinosnicu, paljenicu i priesnicu za pomirenje doma Izraelova.'

  45:18 Ovako govori Jahve Gospod: 'Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi june bez mane i okaj njime Svetite.

  45:19 Sveenik neka uzme krvi te rtve okajnice i neka njome pomae dovratnike Doma i sva etiri ugla pojasa rtvenikoga i dovratnike vrata unutranjega predvorja.

  45:20 Tako neka uini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji je sagrijeio iz slabosti i neznanja. Tako ete dovriti pomirenje Doma.

  45:21 Prvoga mjeseca, etrnaestoga dana u mjesecu, svetkujte Pashu, sedmodnevni blagdan, kad se blaguju beskvasni hljebovi.

  45:22 Toga dana neka knez za se i za sav puk zemlje prinese june za okajnicu.

  45:23 Sedam dana blagdana neka prinosi za paljenicu Jahvi sedam junia i sedam ovnova bez mane - svaki dan tih sedam dana - i svaki dan jarca kao okajnicu.

  45:24 A kao prinosnicu neka prinese efu po svakom juncu i efu po ovnu i hin ulja na svaku efu.

  45:25 Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana u mjesecu, neka o blagdanu isto toliko prinosi sedam dana: isto toliko okajnica, paljenica, prinosnica i ulja.'


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .