Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 44

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  44:1 Potom me odvede natrag k izvanjskim vratima Svetita, koja gledaju na istok: bijahu zatvorena.

  44:2 I ree mi Jahve: "Ova e vrata biti zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih prooh - zato neka budu zatvorena.

  44:3 Samo knez, jer je knez, smije sjesti tu i blagovati pred Jahvom; tada neka ue kroz trijem vrata i istim putem neka izae."

  44:4 Zatim me odvede k sjevernim vratima pred Dom. Pogledah, i gle: Slava Jahvina bijae napunila Dom Jahvin. Padoh niice.

  44:5 Jahve mi ree: "Sine ovjeji, pomno pripazi, dobro gledaj i paljivo posluaj to u ti rei o svim uredbama Doma Jahvina i o svim njegovim zakonima. Dobro pazi tko smije ui u Dom i tko je iz Svetita odijeljen.

  44:6 Reci rodu odmetnikom, domu Izraelovu: 'Ovako govori Jahve Gospod: Previe je ve vaih gnusoba, dome Izraelov!

  44:7 Uvodili ste tuince, neobrezana srca i neobrezana tijela, te su uli u moje Svetite i oskvrnuli moj Dom dok ste vi prinosili moj kruh i pretilinu i krv; i tako ste raskinuli moj Savez svim tim gnusobama.

  44:8 Niste sami uvali moje svetinje, nego ste njih namjestili namjesto sebe kao uvare u mojem Svetitu.'

  44:9 Ovako govori Jahve Gospod: 'Nijedan tuinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, da vie ne ulazi u moje Svetite - nijedan tuinac koji ivi meu sinovima Izraelovim.

  44:10 A leviti koji su se udaljili od mene, kad je ono Izrael odlutao od mene za svojim kumirima, snosit e svoje bezakonje.

  44:11 Sluit e u Svetitu samo kao straari na vratima Doma i kao posluga Domu: klat e narodu paljenice i druge rtve i bit e mu na slubu.

  44:12 Sluili su im pred njihovim kumirima i tako naveli Dom Izraelov na bezakonje. Zato podigoh ruku na njih - rije je Jahve Gospoda - da snose svoje bezakonje.

  44:13 Vie nee pristupati k meni da mi slue kao sveenici i nee vie prilaziti mojim najsvetijim svetinjama, nego e snositi svoju sramotu i gnusobe koje poinie.

  44:14 Postavit u ih da u Domu rade svaki posao i sve to treba u njemu svriti.

  44:15 Sveenici leviti, potomci Sadokovi, koji su mi vjerno sluili u mojem Svetitu kad su ono sinovi Izraelovi odlutali od mene - oni smiju pristupati k meni da mi slue: sluit e preda mnom prinosei mi pretilinu i krv - rije je Jahve Gospoda.

  44:16 Oni smiju ulaziti u moje Svetite i pristupati k mojem stolu da mi slue i da vre slubu.

  44:17 Kad budu ulazili na vrata unutranjega predvorja, neka obuku lanene haljine: neka ne bude na njima nita vuneno kad slue na vratima unutranjega predvorja i Doma.

  44:18 Na glavama neka nose lanene kape, oko bokova gae lanene: neka se ne pau niim od ega bi se znojili.

  44:19 Kad izlaze u vanjsko predvorje k narodu, neka svuku haljine u kojima su sluili i neka ih ostave u prostorijama Svetita, a neka obuku druge haljine, da ne posvete puk svojim haljinama.

  44:20 I neka ne briju glave, a ni bujne kose neka ne putaju, nego neka strigu kosu.

  44:21 I nijedan sveenik, kad mu je poi u unutranje predvorje, neka ne pije vina.

  44:22 Neka se ne ene udovicom ili putenicom nego samo djevojkom iz roda Izraelova ili udovicom sveenikovom.

  44:23 Neka mi narod ue razlikovati sveto od nesvetoga, luiti neisto od istoga.

  44:24 U parnicama oni neka budu suci: neka sude po mojim zakonima; i neka uvaju zakone i uredbe o svim mojim blagdanima i neka svetkuju moje subote.

  44:25 K mrtvacu neka ne prilaze da se ne okaljaju; samo za ocem i za majkom, za sinom i kerju, za bratom i sestrom jo neudatom smiju se okaljati.

  44:26 Poto se nakon toga koji oisti, neka mu se broji sedam dana:

  44:27 a onda kad ue u Svetite, u unutranje predvorje da slui u Svetitu, neka prinese rtvu okajnicu - rije je Jahve Gospoda.

  44:28 Njima ne pripada nikakva batina - ja sam njihova batina; i zato im ne dajte nikakva posjeda u Izraelu - ja sam posjed njihov.

  44:29 Hranit e se od rtava prinosnica, okajnica i naknadnica, i sve zavjetovano u Izraelu njima pripada.

  44:30 Najbolje od svih vaih prvina i od svih vaih prinosa koje ete prinositi pripada sveenicima; njima ete davati i najbolje brano, da blagoslov poiva na vaim domovima.

  44:31 Sveenici ne smiju jesti mesa od uginulih i razderanih ivotinja - bilo od ptica ili stoke.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .