Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZEKIEL 43

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  43:1 Zatim me povede k vratima to gledaju na istok.

  43:2 I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; um joj kao um velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove.

  43:3 To vienje koje gledah bijae kao vienje to ga vidjeh kad dooh da unitim grad i kao vienje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh niice.

  43:4 A Slava Jahvina ue u Dom na vrata koja gledaju na istok.

  43:5 Tada me duh podie i odvede u unutranje predvorje. I gle: Dom bijae pun Slave Jahvine.

  43:6 I uh glas koji mi iz Doma govori, a kraj mene netko stajae.

  43:7 I ree mi: "Sine ovjeji, ovo je mjesto mojega prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu: ovdje u, posred sinova Izraelovih, prebivati zauvijek. Izraelov dom nee vie oskvrnjivati moje sveto ime - ni oni ni njihovi kraljevi - svojim bludnitvom i truplima svojih kraljeva:

  43:8 stavili su svoj prag do moga, svoje dovratnike do mojih, tako da je bio samo zid izmeu mene i njih, i oskvrnjivali su moje sveto ime gnusobama koje poinie. I zato ih zatrijeh u svojem gnjevu.

  43:9 Sada e oni ukloniti daleko od mene svoje bludnitvo i trupla svojih kraljeva, a ja u zauvijek prebivati posred njih.

  43:10 Sine ovjeji, pokai domu Izraelovu ovaj Dom da se posrame sa svojih bezakonja. Neka mu izmjere razmjere.

  43:11 Ako se posrame zbog svega to uinie, opii im Dom i njegove razmjere, njegove izlaze i ulaze, sve njegovo oblije, sve propise i sve zakone; upoznaj ih i nacrtaj im da vide i da uvaju i provedu sve njegovo oblije i sve propise o njemu.

  43:12 A ovo je zakon za Dom: navrh gore, sav prostor uokolo, bit e najsvetija svetinja.

  43:13 Ovo su mjere rtvenika, na laktove - a lakat je ovdje jedan lakat i pedalj: podnoje rtvenika lakat dugo, lakat iroko; obrub kojim je obrubljen uokolo - jedan pedalj. Visina rtvenika:

  43:14 od podnoja na zemlji do donjega pojasa rtvenika - dva lakta, a u irinu jedan lakat; od manjeg pojasa do veega etiri lakta, a u irinu jedan lakat.

  43:15 A samo rtvite: etiri lakta visoko. A sa rtvita diu se uvis etiri roga.

  43:16 rtvite: dvanaest lakata dugo, dvanaest lakata iroko, etvorina, na sve etiri strane.

  43:17 A pojas: etrnaest lakata dug i etrnaest lakata irok, na etiri strane; njegov rub uokolo pol lakta, a podnoje oko njega uokolo jedan lakat; stepenice mu gledaju na istok."

  43:18 I ree mi: "Sine ovjeji, ovako govori Jahve Gospod: 'Ovo su propisi rtveni po kojima se u svoje vrijeme mora podii rtvenik da se na njemu prinose paljenice i da se po njemu kropi krvlju.

  43:19 Sveenicima levitima, potomcima Sadokovim, koji pristupaju k meni da mi slue - rije je Jahve Gospoda - dat e june za rtvu okajnicu.

  43:20 Uzet e njegove krvi i njome pomazati etiri roga rtvita i etiri ugla pojasa i obrub sve uokolo da okajnicom pomiri rtvenik.

  43:21 Zatim uzmi june i spali ga na odijeljenom mjestu Doma, izvan Svetita.

  43:22 Sutradan prinesi jarca bez mane kao okajnicu, neka se njime okaje rtvenik kao to je okajan junetom.

  43:23 A kad ga okaje, prinesi junca bez mane i ovna bez mane iz stada:

  43:24 prikai ih pred Jahvom, a sveenici neka ih pospu solju i neka ih prinesu kao paljenicu Jahvi.

  43:25 Sedam dana svaki dan prinesi jednog jarca za grijeh; i neka se prinese june i ovan iz stada, oba bez mane.

  43:26 Sedam dana neka se pomiruje rtvenik i neka se isti i posveuje.

  43:27 Poto se navre ti dani, od osmoga dana unapredak neka sveenici rtvuju na rtveniku vae paljenice i priesnice; i omiljet ete mi' - rije je Jahve Gospoda."

  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .