Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOB 42

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  42:1 A Job ovako odgovori Jahvi:

  42:2 "Ja znadem, mo je tvoja bezgranina: to god naumi, to izvesti moe.

  42:3 Tko je taj koji rijeima bezumnim zamrauje boanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumjeh, o udesima meni neshvatljivim.

  42:4 O, posluaj me, pusti me da zborim: ja u te pitat', a ti me poui.

  42:5 Po uvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oi moje vidjee.

  42:6 Sve rijei svoje zato ja poriem i kajem se u prahu i pepelu."

  42:7 Kada Jahve izgovori Jobu ove rijei, ree on Elifazu Temancu: "Ti i tvoja dva prijatelja raspalili ste gnjev moj jer niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job.

  42:8 Zato uzmite sada sedam junaca i sedam ovnova i poite k mome sluzi Jobu, pa prinesite za sebe paljenicu, a sluga moj Job molit e se za vas. Imat u obzira prema njemu i neu vam uiniti nita naao zato to niste o meni onako pravo govorili kao moj sluga Job."

  42:9 Tada odoe Elifaz iz Temana, Bildad iz uaha i Sofar iz Naamata i uinie kako im je Jahve zapovjedio. I Jahve se obazre na Joba.

  42:10 I Jahve vrati Joba u prijanje stanje jer se zaloio za svoje prijatelje, pa mu jo udvostrui ono to je posjedovao.

  42:11 Tad se vratie Jobu sva njegova braa, i sve njegove sestre, i svi prijanji znanci te su jeli s njim kruh u njegovoj kui, alei ga i tjeei zbog svih nevolja to ih Jahve bijae na nj poslao. Svaki mu darova po jedan srebrnik i po jedan zlatan prsten.

  42:12 Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje jo vie negoli prijanje. Blago mu je brojilo etrnaest tisua ovaca, est tisua deva, tisuu jarmova volova i tisuu magarica.

  42:13 Imao je sedam sinova i tri keri.

  42:14 Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kasija, a treoj Keren-Hapuk.

  42:15 U svem onom kraju ne bijae ena tako lijepih kao Jobove keri. I otac im dade jednaku batinu kao i njihovoj brai.

  42:16 Poslije toga Job doivje dob od sto etrdeset godina i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do etvrtog koljena. Potom umrije Job, star, nauivi se ivota.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .