Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Jahve ree Mojsiju i Aronu:

  2:2 "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko atora sastanka, ali malo podalje.

  2:3 Sprijeda, s istone strane, zastava Judina tabora, prema njihovim etama. Glavar je Judinih potomaka Nahon, sin Aminadabov.

  2:4 Njegova vojska broji sedamdeset i etiri tisue i est stotina popisanih.

  2:5 Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.

  2:6 Njegova vojska broji pedeset etiri tisue i etiri stotine popisanih.

  2:7 Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.

  2:8 Njegova vojska broji pedeset i sedam tisua i etiri stotine popisanih.

  2:9 Prema njihovim etama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i est tisua i etiri stotine. Neka oni prvi stupaju!

  2:10 S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim etama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin edeurov.

  2:11 Njegova vojska broji etrdeset i est tisua i pet stotina popisanih.

  2:12 Do njega neka taboruje pleme imunovo. Glavar je imunovih potomaka elumiel, sin Suriadajev.

  2:13 Njegova vojska broji pedeset i devet tisua i tri stotine popisanih.

  2:14 Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.

  2:15 Njegova vojska broji etrdeset i pet tisua est stotina i pedeset popisanih.

  2:16 Prema njihovim etama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisua etiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!

  2:17 Potom neka ide ator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.

  2:18 Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim etama. Glavar je Efrajimovih potomaka Eliama, sin Amihudov.

  2:19 Njegova vojska broji etrdeset tisua i pet stotina popisanih.

  2:20 Do njega je pleme Manaeovo. Glavar je Manaeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.

  2:21 Njegova vojska broji trideset i dvije tisue i dvjesta popisanih.

  2:22 Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.

  2:23 Njegova vojska broji trideset i pet tisua i etiri stotine popisanih.

  2:24 Prema njihovim etama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisua i sto. Oni neka stupaju trei!

  2:25 Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim etama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amiadajev.

  2:26 Njegova vojska broji ezdeset i dvije tisue i sedam stotina popisanih.

  2:27 Do njega neka se utabori pleme Aerovo. Glavar je Aerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.

  2:28 Njegova vojska broji etrdeset i jednu tisuu i pet stotina popisanih.

  2:29 Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.

  2:30 Njegova vojska broji pedeset i tri tisue i etiri stotine popisanih.

  2:31 Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisua i est stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."

  2:32 To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim etama, est stotina i tri tisue i pet stotina i pedeset.

  2:33 Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  2:34 U svemu su Izraelci uinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako ili, svatko prema svom rodu i porodici.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .