Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 Sve kako mu je Jahve naredio Mojsije kaza Izraelcima.

  30:2 Zatim ree Mojsije glavarima plemena Izraelovih: "Ovo je Jahve naredio.

  30:3 Ako koji ovjek uini zavjet ili se uz zakletvu obvee da e se neega odrei, neka ne kri svoje rijei; neka izvri sve to iz njegovih usta izae!

  30:4 Ako koja ena uini Jahvi zavjet ili se obvee da e se neega odrei dok je jo mlada, u oevu domu,

  30:5 a otac joj sazna za zavjet i obeanje kojim se obvezala pa joj nita ne rekne, tada su valjani svi njezini zavjeti i valjano je svako obeanje kojim se obvezala.

  30:6 Ali ako joj se otac usprotivi kad sazna, nikakav njezin zavjet ni njezino obeanje kojim se vezala ne vrijedi. Jahve e joj oprostiti jer joj se otac usprotivio.

  30:7 Ako se uda dok je pod svojim zavjetima ili pod obeanjem koje je nepromiljeno izilo iz njezinih usta,

  30:8 pa njezin mu sazna i poto je saznao nita joj ne rekne, tada vrijede njezini zavjeti i vrijede obeanja kojima se obvezala.

  30:9 No ako se njezin mu usprotivi kad o tom sazna, ukida se time njezin zavjet i obeanje to je nepromiljeno izilo iz njezinih usta. I Jahve e joj oprostiti.

  30:10 A zavjet udovice ili ene otputene i sve obveze koje je na se preuzela vrijede za nju.

  30:11 Ako se zavjetuje ili se obvee zakletvom na obeanje dok je u kui svoga mua,

  30:12 pa njezin mu sazna i nita joj ne rekne, ne usprotivi joj se, svaki je njezin zavjet valjan i valjano je svako obeanje kojim se obvezala.

  30:13 Ali ako ih njezin mu proglasi nitetnim kad o njima sazna, tada nita to je izilo iz njezinih usta, njezini zavjeti ili preuzete obveze nee vrijediti. Mu ih je njezin ponitio, i Jahve e joj oprostiti.

  30:14 Svaki zavjet i svaku zakletvu koja obvezuje enu na neko mrtvenje njezin mu moe uzdrati na snazi ili ponititi.

  30:15 Ako joj mu od dana do dana nita ne rekne, time potvruje sve njezine zavjete i sva njezina obeanja kojima se obvezala; on ih je uinio valjanima ako nita nije rekao kad je o njima uo.

  30:16 Ali ako ih poniti kasnije, poto je o njima ve uo, neka snosi njezinu krivnju."

  30:17 To su uredbe koje je Jahve Mojsiju izdao za mua i njegovu enu i za oca i njegovu ker, koja, jo mlada, ivi u kui oevoj.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .