Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Kdy tedy mme tato zaslben, milovan, oistme se od kad poskvrny tla i ducha a v Bo bzni konejme posvcen.

  7:2 Pijmte ns. Nikomu jsme neublili, nikomu neukodili, nikoho jsme neoklamali.

  7:3 Nekm [to] k [vaemu] odsouzen; vdy jsem ji ekl, e jste v naich srdcch, abychom byli spolu v ivot i ve smrti.

  7:4 Velik [je] m otevenost k vm, velice se vmi chlubm; jsem naplnn potenm, petkm radost pi vem naem souen.

  7:5 Kdy jsme toti pili do Makedonie, nemlo nae tlo dnou levu, ale byli jsme suovni ze vech stran: zven boje, zevnit strachy.

  7:6 Ale Bh, ten, kter t ponen, ns potil pchodem Tita,

  7:7 a nejen jeho pchodem, ale tak tm potenm, kter ml [on] z vs, kdy nm vyprvl o va touze, o vaem pn a o va horliv [lsce] ke mn, take jsem se zaradoval [jet] vce.

  7:8 Pokud jsem vs toti zarmoutil dopisem, nelituji [toho] (i kdy jsem litoval). Vidm toti, e vs ten dopis zarmoutil, tebae [jen] na as.

  7:9 Nyn se raduji, ne protoe jste byli zarmouceni, ale protoe jste se zarmoutili k pokn. Zarmoutili jste se toti podle Boha, take jste kvli nm v niem nepili ke kod.

  7:10 Zrmutek, kter je podle Boha, pece psob pokn [vedouc] ke spasen, jeho nelze litovat. Zrmutek svta vak psob smrt.

  7:11 Pohlete pece, jakou ve vs prv to, e jste se zarmoutili podle Boha, zpsobilo snahu, ale [i] omluvu, rozhoen, bze, touhu, horlivost a zjednn prva. V kadm ohledu jste dokzali, e jste v t vci nevinn.

  7:12 Proto akoli jsem vm napsal, nebylo [to] kvli tomu, kdo spchal kivdu, ani kvli tomu, kdo ji utrpl, ale aby se vm ukzala nae pe o vs ped Bohem.

  7:13 Proto jsme poteni z vaeho poten. Ale jet mnohem vce jsme se zaradovali z radosti Titovy, e jeho duch byl vmi vemi oberstven

  7:14 a e pokud jsem se mu vmi chlubil, nejsem zahanben, ale jako jsme vm vechno kali podle pravdy, tak tak nae chlouba ped Titem byla shledna pravdivou.

  7:15 A jeho nklonnost k vm je [jet] mnohem vt, kdy vzpomn na poslunost vs vech, jak jste ho pijali s bzn a rozechvnm.

  7:16 Proto se raduji, e k vm mohu mt ve vem smlou dvru.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .