Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Brati, oznamujeme vm Bo milost danou sborm v Makedonii,

  8:2 e se ve velik zkouce souenm jejich velik radost a jejich hlubok chudoba rozhojnila do bohatstv jejich tdrosti.

  8:3 Vydvm jim toti svdectv, [e dvali] sami od sebe podle [sv] monosti, [ba] i nad monost.

  8:4 S mnoha prosbami ns dali, abychom pijali tu milost a ast na slub svatm,

  8:5 a [to] ne tak, jak jsme se nadli, ale [oni] nejprve dali sami sebe Pnu a skrze Bo vli [i] nm.

  8:6 Vyzvali jsme tedy Tita, aby tak, jak dve zaal, [nyn] tak dovril u vs i tuto milost.

  8:7 Ale jako se rozhojujete ve vech vcech - [ve] ve, [ve] slov, [v] poznn, [ve] v pli i ve sv lsce k nm, tak bute hojn tak v tto milosti.

  8:8 Nekm [to] jako pkaz, ale zkoum upmnost va lsky pilnost jinch.

  8:9 Znte pece milost naeho Pna Jee Krista, e se kvli vm stal chudm, akoli byl bohat, abyste vy jeho chudobou mohli zbohatnout.

  8:10 A v tomto [vm] dvm radu, nebo je to uiten pro vs, kte jste [to] ji ped rokem zaali nejen dlat, ale i chtt.

  8:11 Nyn tedy vykonejte i ten skutek, aby tak, jak [bylo] pohotov chtn, [bylo] tak vykonn [sbrky] z toho, co mte.

  8:12 Je-li toti pohotov ochota, [je] vtan podle toho, co lovk m, ne podle toho, co nem.

  8:13 Nechci pece, aby jin mli levu a vy souen, ale [aby byla] rovnost.

  8:14 V tomto nynjm ase v pebytek [pome] jejich nedostatku, aby tak jejich pebytek mohl pomoci vaemu nedostatku, aby byla rovnost,

  8:15 jak je napsno: "Kdo [nasbral] hodn, tomu nepebylo, a kdo mlo, neml nedostatek."

  8:16 Dky Bohu, e dal do Titova srdce tut pi o vs,

  8:17 take tu vzvu pijal. Byl vak [jet] pilnj: el k vm sm od sebe.

  8:18 Poslali jsme tedy s nm toho bratra, kter m v evangeliu chvlu po vech crkvch,

  8:19 a nejen [to], ale byl crkvemi vybrn za naeho spolenka v putovn s touto milost, kterou sloume ke slv samotnho Pna a k [ukzn] va ochoty.

  8:20 Varujeme se toho, aby nm nkdo nevytkal tu hojnost, kterou zprostedkujeme.

  8:21 Opatrujeme toti dobr nejen ped tv Pna, ale i ped lidmi.

  8:22 Poslali jsme tedy s nimi naeho bratra, o kterm jsme se mnohokrt v mnoha vcech pesvdili, e je piln. Nyn je vak [jet] mnohem pilnj [dky] velik dve k vm.

  8:23 Pokud [jde] o Tita - [je to] mj spolenk a pomocnk v prci pro vs; pokud [jde] o nae bratry - [jsou] vyslanci crkv a slva Kristova.

  8:24 Proto jim i ped [vemi] crkvemi ukate dkaz sv lsky a na chlouby vmi.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .