Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Znmu pak vm inme, brat, milost Bo, danou zborm Macedonskm,

  8:2 e v mnohm zkuen rozlinch souen rozhojnil radost jejich a pevelik chudoba jejich rozhojnna jest v bohatstv upmnosti jejich.

  8:3 Nebo svdectv jim vydvm, e podle monosti, ba i nad monost hotovi byli sdliti se,

  8:4 Mnohmi dostmi prosce ns, abychom t milosti jejich a obcovn sluebnost (v rozdlovn toho svatm) na se pijali.

  8:5 A netoliko tak uinili, jak jsme se nadli, ale sami sebe nejprve dali Pnu, a i nm tak u vli Bo,

  8:6 Tak e jsme musili napomenouti Tita, aby jako byl prve zapoal, tak tak i dokonal pi vs milost tuto.

  8:7 A proto jak ve vech vcech jste hojn, toti u ve i v ei i v znmosti i ve velik snanosti i v lsce va k nm, tak i v tto milosti hojn bute.

  8:8 Ne jako rozkazuje, toto pravm, ale pinou jinch snanosti i vai upmou lsku zkuenou ukzati chtje.

  8:9 Nebo znte milost Pna naeho Jezukrista, e pro vs uinn jest chud, jsa bohat, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

  8:10 A k tomu vm radu dvm; nebo jest vm to uiten, kte jste netoliko initi, ale i chtti prve zaali lta pedelho.

  8:11 Proto nyn ji to skutkem vykonejte, aby jako hotov bylo chtn, tak tak bylo i vykonn z toho, co mte.

  8:12 Nebo jest-li prve vle hotov, podle toho, co kdo m, vzcn jest Bohu, ne podle toho, eho nem.

  8:13 Nebo ne proto vs ponoukm, aby jinm bylo polehen, a vm souen, ale rovnost a jest; nyn ptomn vae hojnost spomozi jejich chudob,

  8:14 Aby potom tak jejich hojnost va chudob byla ku pomoci, aby tak byla rovnost;

  8:15 Jako psno: Kdo mnoho nasbral, nic mu nezbvalo, a kdo mlo, neml nedostatku.

  8:16 Ale dka Bohu, kter takovou snanost k slub vm dal v srdce Titovo,

  8:17 Take to napomenut nae ochotn pijal, anobr jsa v lsce k vm opravdov, sm z sv dobr vle el k vm.

  8:18 Poslali jsme pak s nm bratra toho, kter m velikou chvlu v evangelium po vech sboch,

  8:19 (A netoliko to, ale tak losem vyvolen jest od crkv za tovarye putovn naeho, s touto milost, kterouto sloume k slv Pnu a k vyplnn vle va,)

  8:20 Varujce se toho, aby nm nkdo neutrhal pro tu hojnost, kterou my pisluhujeme,

  8:21 Dobr opatrujce netoliko ped obliejem Pn, ale i ped lidmi.

  8:22 Poslali jsme pak s nimi bratra naeho, kterho jsme mnohokrt ve mnohch vcech zkusili, e jest piln, a nyn mnohem pilnj bude pro mnoh doufn m o vs.

  8:23 Z strany Tita vte, e jest tovary mj, a mezi vmi pomocnk mj; a z strany brat naich, e jsou poslov crkv a slva Kristova.

  8:24 Proto jistoty lsky va a chlouby na o vs, k nim dokate, ped obliejem crkv.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .