Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Kdy jsme tedy ospravedlnni z vry, mme pokoj s Bohem skrze naeho Pna, Jee Krista,

  5:2 skrze nho tak mme vrou pstup k tto milosti, ve kter stojme a chlubme se v nadji Bo slvy.

  5:3 A nejen [to,] ale chlubme se i souenmi, nebo vme, e souen psob vytrvalost,

  5:4 vytrvalost spolehlivost a spolehlivost nadji.

  5:5 A nadje nezahanbuje; nebo v naich srdcch je rozlita Bo lska skrze Ducha Svatho, kter nm byl dn.

  5:6 Kristus toti, kdy jsme my jet byli bezmocn, v uren as zemel za bezbon.

  5:7 (Nebo sotva kdo zeme za spravedlivho, akoli za dobrho by se snad i nkdo zemt odvil.)

  5:8 Bh vak dokazuje svoji lsku k nm, nebo kdy jsme jet byli hnci, Kristus zemel za ns.

  5:9 Kdy jsme [tedy] nyn ospravedlnni jeho krv, budeme potom mnohem spe skrze nho zachrnni ped hnvem.

  5:10 Nebo jestlie, kdy jsme [jet] byli neptel, byli jsme s Bohem smeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spe, kdy jsme [ji] smeni, budeme zachrnni jeho ivotem.

  5:11 A nejen [to,] ale chlubme se tak Bohem skrze naeho Pna, Jee Krista, skrze nho jsme nyn pijali smen.

  5:12 A proto, jako skrze jednoho lovka veel do svta hch a skrze hch smrt, tak tak smrt pela na vechny lidi, ponvad vichni zheili -

  5:13 (nebo hch byl na svt u ped Zkonem, ale kdy nen Zkon, hch se nepot.

  5:14 Smrt vak kralovala od Adama a po Moje i nad tmi, kdo nezheili podobnm pestoupenm jako Adam, kter je obrazem toho budoucho.

  5:15 Nen tomu vak s obdarovnm tak jako s provinnm? Vdy jestlie provinnm toho jednoho jich mnoho zemelo, mnohem spe se k mnohm rozhojnila Bo milost a dar v milosti toho jednoho lovka, Jee Krista!

  5:16 A nen [tomu] s darem tak jako [s tm, co pilo] skrze [toho] jednoho, kter zheil? Vdy soud nad jednm [provinnm vedl] k odsouzen, obdarovn pak [vede] z mnoha provinn k ospravedlnn!

  5:17 Jestlie toti kvli provinn jednoho [lovka] kralovala skrze toho jednoho smrt, mnohem spe ti, kte pijmaj hojnost milosti a daru spravedlnosti, budou kralovat v ivot skrze toho jednoho, Jee Krista!)

  5:18 Tak tedy, jako skrze jedin provinn [pilo] na vechny lidi odsouzen, tak tak skrze jedin spravedliv in [pilo] na vechny lidi ospravedlnn ivota.

  5:19 Nebo jako se neposlunost jednoho lovka mnoz stali hnmi, tak se tak poslunost jednoho mnoz stanou spravedlivmi.

  5:20 Zkon vak piel [proto], aby se rozhojnilo provinn; ale kde se rozhojnil hch, [tam] se jet vce rozhojnila milost,

  5:21 aby tak jako skrze smrt zavldl hch, i milost zavldla skrze spravedlnost k vnmu ivotu skrze naeho Pna, Jee Krista.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .