Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 26

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  26:1 Iatq cetele uwierilor. Din Coreiyi: Mewelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.

  26:2 Fiii lui Mewelemia: Zaharia, kntkiul nqscut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.

  26:3 Elam, al cincilea, Iohanan, al waselea, Elioenai, al waptelea.

  26:4 Fiii lui Obed-Edom. Wemaia, kntkiul nqscut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea,

  26:5 Amiel, al waselea, Isahar al waptelea, Peultai al optulea; cqci Dumnezeu kl binecuvkntase.

  26:6 Fiului squ Wemaia i s`au nqscut fii, cari au stqpknit kn casa tatqlui lor, cqci erau oameni viteji;

  26:7 fiii lui Wemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad wi frayii sqi, oameni viteji, Elihu wi Semaia.

  26:8 Toyi acewtia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii wi frayii lor; erau oameni plini de vlagq wi de putere pentru slujbq, wasezeci wi doi de ai lui Obed-Edom.

  26:9 Fiii wi frayii lui Mewelemia, oameni viteji, erau kn numqr de optsprezece. -

  26:10 Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Wimri, cqpetenia, pus cqpetenie de tatql squ, mqcar cq nu era el kntkiul nqscut:

  26:11 Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toyi fiii wi frayii lui Hosa erau kn numqr de treisprezece.

  26:12 Acestor cete de uwieri, cqpeteniilor acestor oameni wi frayilor lor, a fost kncredinyatq paza pentru slujba Casei Domnului.

  26:13 Au tras la sory, pentru fiecare uwq, mici wi mari, dupq casele lor pqrintewti.

  26:14 Soryul a cqzut pe Welemia pentru partea de rqsqrit. Au tras la sory pentru fiul squ Zaharia, care era un sfetnic knyelept, wi i -a cqzut la sory partea de miazq-noapte.

  26:15 Partea de miazqzi a cqzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a cqzut fiilor sqi.

  26:16 Partea de apus a cqzut lui Wupim wi lui Hosa, cu uwa Walechet, pe drumul care suia sus: o strajq era kn faya alteia.

  26:17 La rqsqrit erau wase Leviyi, la miazqnoapte, patru pe zi, la miazqzi patru pe zi, wi patru la magazii, ckte doi kn douq locuri deosebite;

  26:18 spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.

  26:19 Acestea sknt cetele uwierilor, dintre fiii Coreiyilor wi dintre fiii lui Merari.

  26:20 Unul din Leviyi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu wi vistieriilor lucrurilor sfinte.

  26:21 Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherwoniyilor iewiyi din Laedan, cqpeteniile caselor pqrintewti ale lui Laedan, Gherwonitul, erau: Iehieli,

  26:22 wi fiii lui Iehieli, Zetam wi fratele squ Ioel, cari pqzeau vistieriile Casei Domnului.

  26:23 Dintre Amramiyi, Iyehariyi, Hebroniyi wi Uzieliyi,

  26:24 era Webuel, fiul lui Gherwom, fiul lui Moise, care kngrijea de vistierii.

  26:25 Dintre frayii lui, iewiyi din Eliezer, al cqrui fiu a fost Rehabia, al cqrui fiu a fost Isaia, al cqrui fiu a fost Ioram, al cqrui fiu a fost Zicri, al cqrui fiu a fost Welomit,

  26:26 erau Welomit wi frayii sqi, cari pqzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe cari le knchinaserq kmpqratul David, capii caselor pqrintewti, cqpeteniile peste mii wi sute, wi cqpeteniile owtirii: le knchinaserq

  26:27 din prada luatq la rqzboi, pentru kntreyinerea Casei Domnului.

  26:28 Tot ce fusese knchinat de Samuel, vqzqtorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Yeruiei, toate lucrurile knchinate erau subt paza lui Welomit wi a frayilor sqi.

  26:29 Dintre Iyehariyi: Chenania wi frayii sqi erau kntrebuinyayi pentru treburile de afarq, ca dregqtori wi judecqtori kn Israel.

  26:30 Dintre Hebroniyi: Hawabia wi frayii sqi, oameni viteji, kn numqr de o mie wapte sute, aveau privigherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului wi pentru slujba kmpqratului.

  26:31 Kn ce privewte pe Hebroniyi, a cqror cqpetenie era Ieria, s`au fqcut, kn al patruzecilea an al domniei lui David, cercetqri cu privire la ei, dupq spiyele lor de neam, wi dupq casele lor pqrintewti, wi s`au gqsit kntre ei la Iaezer kn Galaad oameni viteji.

  26:32 Frayii lui Ieria, oameni viteji, erau kn numqr de douq mii wapte sute capi de case pqrintewti. Kmpqratul David i -a pus peste Rubeniyi, peste Gadiyi wi peste jumqtatea seminyiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu wi pentru treburile kmpqratului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск