Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
  • Visit Our Store  • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 12

    ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


    12:1 Kn ce privewte darurile duhovnicewti, frayilor, nu voiesc sq fiyi kn necunowtinyq.

    12:2 Cknd erayi pqgkni, wtiyi cq vq duceayi la idolii cei muyi, dupq cum erayi cqlquziyi.

    12:3 De aceea vq spun cq nimeni, dacq vorbewte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus sq fie anatema!`` Wi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul``, deckt prin Duhul Sfknt.

    12:4 Sknt felurite daruri, dar este acelaw Duh;

    12:5 sknt felurite slujbe, dar este acelaw Domn;

    12:6 sknt felurite lucrqri, dar este acelaw Dumnezeu, care lucreazq totul kn toyi.

    12:7 Wi fiecqruia i se dq arqtarea Duhului spre folosul altora.

    12:8 De pildq, unuia ki este dat, prin Duhul, sq vorbeascq despre knyelepciune; altuia, sq vorbeascq despre cunowtinyq, datoritq aceluiaw Duh;

    12:9 altuia credinya, prin acelaw Duh; altuia, darul tqmqduirilor, prin acelaw Duh;

    12:10 altuia, puterea sq facq minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; wi altuia, tklmqcirea limbilor.

    12:11 Dar toate aceste lucruri le face unul wi acelaw Duh, care dq fiecqruia kn parte, cum voiewte.

    12:12 Cqci, dupq cum trupul este unul wi are multe mqdulare, wi dupq cum toate mqdularele trupului, mqcar cq sknt mai multe, sknt un singur trup, -tot awa este wi Hristos.

    12:13 Noi toyi, kn adevqr, am fost botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; wi toyi am fost adqpayi dintr`un singur Duh.

    12:14 Astfel, trupul nu este un singur mqdular, ci mai multe.

    12:15 Dacq piciorul ar zice: ,,Fiindcq nu sknt mknq, nu sknt din trup``, -nu este pentru aceasta din trup?

    12:16 Wi dacq urechea ar zice: ,,Fiindcq nu sknt ochi, nu sknt din trup`` -nu este pentru aceasta din trup?

    12:17 Dacq tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacq totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?

    12:18 Acum dar Dumnezeu a pus mqdularele kn trup, pe fiecare awa cum a voit El.

    12:19 Dacq toate ar fi un singur mqdular, unde ar fi trupul?

    12:20 Fapt este cq sknt mai multe mqdulare, dar un singur trup.

    12:21 Ochiul nu poate zice mknii: ,,N`am trebuinyq de tine``; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N`am trebuinyq de voi.``

    12:22 Ba mai mult, mqdularele trupului, cari par mai slabe, sknt de neapqratq trebuinyq.

    12:23 Wi pqryile trupului, cari par vrednice de mai puyinq cinste, le kmbrqcqm cu mai multq podoabq. Awa cq pqryile mai puyin frumoase ale trupului nostru capqtq mai multq frumuseyq,

    12:24 pe cknd cele frumoase n`au nevoie sq fie kmpodobite. Dumnezeu a kntocmit trupul kn awa fel ca sq dea mai multq cinste mqdularelor lipsite de cinste:

    12:25 pentru ca sq nu fie nici o desbinare kn trup: ci mqdularele sq kngrijeascq deopotrivq unele de altele.

    12:26 Wi dacq sufere un mqdular, toate mqdularele sufqr kmpreunq cu el; dacq este preyuit un mqdular, toate mqdularele se bucurq kmpreunq cu el.

    12:27 Voi sknteyi trupul lui Hristos, wi fiecare, kn parte, mqdularele lui.

    12:28 Wi Dumnezeu a rknduit kn Bisericq, kntki, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, knvqyqtori; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tqmqduirilor, ajutorqrilor, ckrmuirilor, wi vorbirii kn felurite limbi.

    12:29 Oare toyi sknt apostoli? Toyi sknt prooroci? Toyi sknt knvqyqtori? Toyi sknt fqcqtori de minuni?

    12:30 Toyi au darul tqmqduirilor? Toyi vorbesc kn alte limbi? Toyi tqlmqcesc?

    12:31 Umblayi dar dupq darurile cele mai bune. Wi vq voi arqta o cale nespus mai bunq.


    СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

    God Rules.NET
    Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск