Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Kmpqratul Solomon era kmpqrat peste tot Israelul.

  4:2 Iatq cqpeteniile pe cari le avea kn slujba lui: Azaria, fiul preotului Yadoc,

  4:3 Elihoref wi Ahia, fiii lui Wiwa, erau logofeyi; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

  4:4 Benala, fiul lui Iehoiada, era peste owtire; Yadoc wi Abiatar erau preoyi.

  4:5 Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste kngrijitori. Zabud, fiul lui Natan era slujbaw de stat, cirac al kmpqratului;

  4:6 Ahiwar era mai mare peste casa kmpqratului; wi Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste dqri.

  4:7 Solomon avea doisprezece kngrijitori peste tot Israelul. Ei kngrijeau de hrana kmpqratului wi a casei lui, fiecare timp de o lunq din an.

  4:8 Iatq-le numele: Fiul lui Hur, kn muntele lui Efraim.

  4:9 Fiul lui Decher, la Macay, la Saalbim, la Bet-Wemew, la Elon wi la Bet-Hanan.

  4:10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco wi toatq yara Hefer.

  4:11 Fiul lui Abinadab avea tot yinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.

  4:12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac wi Meghido, wi tot Bet-Weanul de lkngq Yartan subt Izreel, dela Bet-Wean pknq la Abel-Mehola, pknq dincolo de Iocmeam.

  4:13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea tkrgurile lui Iair, fiul lui Manase, kn Galaad; mai avea wi yinutul Argob kn Basan, wasezeci cetqyi mari cu ziduri wi zqvoare de aramq.

  4:14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.

  4:15 Ahimaay, kn Neftali. El luase de nevastq pe Basmat, fata lui Solomon.

  4:16 Baana, fiul lui Huwai, kn Awer wi la Bealot.

  4:17 Iosafat, fiul lui Paruah, kn Isahar.

  4:18 Wimei, fiul lui Ela, kn Beniamin.

  4:19 Gheber, fiul lui Uri, kn yara Galaadului; el avea yinutul lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor wi al lui Og, kmpqratul Basanului. Era un singur kngrijitor kn yara aceasta.

  4:20 Iuda wi Israel erau kn numqr foarte mare, ca nisipul de pe yqrmul mqrii. Ei mkncau, beau wi se veseleau.

  4:21 Solomon mai stqpknea wi toate kmpqrqyiile dela Rku pknq kn yara Filistenilor wi pknq la hotarul Egiptului. Ei ki aduceau daruri, wi au fost supuwi lui Solomon tot timpul vieyii lui.

  4:22 Kn fiecare zi Solomon mknca: treizeci de cori de floare de fqinq, wi wasezeci de cori de altq fqinq,

  4:23 zece boi grawi, douqzeci de boi de pqscut, wi o sutq de oi, afarq de cerbi, cqprioare, ciute wi pqsqri kngrqwate.

  4:24 Stqpknea peste toatq yara de dincoace de Rku, dela Tifsah pknq la Gaza, peste toyi kmpqrqyii de dincoace de Rku. Wi avea pace pretutindeni de jur kmprejur.

  4:25 Iuda wi Israel, dela Dan pknq la Beer-Weba, au locuit kn liniwte fiecare subt via lui wi subt smochinul lui, kn tot timpul lui Solomon.

  4:26 Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carqle lui, wi douqsprezece mii de cqlqreyi.

  4:27 Kngrijitorii kngrijeau de hrana kmpqratului Solomon wi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare kn luna lui; wi nu lqsau sq fie vreo lipsq.

  4:28 Aduceau wi orz wi paie pentru armqsari wi fugari, kn locul unde se afla kmpqratul, fiecare dupq poruncile pe cari le primise.

  4:29 Dumnezeu a dat lui Solomon knyelepciune, foarte mare pricepere, wi cunowtinye multe ca nisipul de pe yqrmul mqrii.

  4:30 Knyelepciunea lui Solomon kntrecea knyelepciunea tuturor fiilor Rqsqritului wi toatq knyelepciunea Egiptenilor.

  4:31 El era mai knyelept deckt orice om, mai mult deckt Etan, Ezrahitul, mai mult deckt Heman, Calcol wi Darda, fiii lui Mahol; wi faima lui se rqspkndise printre toate neamurile, deprimprejur.

  4:32 A rostit trei mii de pilde, wi a alcqtuit o mie cinci ckntqri.

  4:33 A vorbit despre copaci, dela cedrul din Liban pknq la isopul care crewte pe zid, a vorbit deasemenea despre dobitoace, despre pasqri, despre tkrktoare wi despre pewti.

  4:34 Veneau oameni din toate popoarele sq asculte knyelepciunea lui Solomon, din partea tuturor kmpqrayilor pqmkntului cari auziserq vorbindu-se de knyelepciunea lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск