Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Solomon s`a kncuscrit cu Faraon, kmpqratul Egiptului. A luat de nevastq pe fata lui Faraon, wi a adus -o kn cetatea lui David, pknq wi -a isprqvit de zidit casa lui, casa Domnului, wi zidul dimprejurul Ierusalimului.

  3:2 Poporul nu aducea jertfe deckt pe knqlyimi, cqci pknq pe vremea aceasta nu se zidise kncq o casq kn Numele Domnului.

  3:3 Solomon iubea pe Domnul, wi se yinea de obiceiurile tatqlui squ David. Numai cq aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi.

  3:4 Kmpqratul s`a dus la Gabaon sq aducq jertfe acolo, cqci era cea mai knsemnatq knqlyime. Solomon a adus o mie de arderi de tot pe altar.

  3:5 La Gabaon, Domnul S`a arqtat kn vis lui Solomon noaptea, wi Dumnezeu i -a zis: ,,Cere ce vrei sq-yi dau.``

  3:6 Solomon a rqspuns: ,,Tu ai arqtat o mare bunqvoinyq fayq de robul Tqu David, tatql meu, pentrucq umbla knaintea Ta kn credinciowie, kn dreptate wi kn curqyie de inimq fayq de Tine; i-ai pqstrat aceastq mare bunq voinyq, wi i-ai dat un fiu, care wade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astqzi.

  3:7 Acum Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tqu sq kmpqrqyeascq kn locul tatqlui meu David; wi eu nu sknt deckt un tknqr, nu sknt kncercat.

  3:8 Robul Tqu este kn mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numqrat, din pricina mulyimii lui.

  3:9 Dq dar robului Tqu o inimq priceputq, ca sq judece pe poporul Tqu, sq deosebeascq binele de rqu! Cqci cine ar putea sq judece pe poporul Tqu, pe poporul acesta awa de mare la numqr!``

  3:10 Cererea aceasta a lui Solomon a plqcut Domnului.

  3:11 Wi Dumnezeu a zis: ,,Fiindcq lucrul acesta kl ceri, fiindcq nu ceri pentru tine nici viayq lungq, nici bogqyii, nici moartea vrqjmawilor tqi, ci ceri pricepere, ca sq faci dreptate,

  3:12 voi face dupq cuvkntul tqu. Kyi voi da o inimq knyeleaptq wi priceputq, awa cum n`a fost nimeni knaintea ta wi nu se va scula nimeni niciodatq ca tine.

  3:13 Mai mult, kyi voi da wi ce n`ai cerut: bogqyii wi slavq, awa knckt kn tot timpul vieyii tale nu va fi niciun kmpqrat ca tine.

  3:14 Wi dacq vei umbla kn cqile Mele, pqzind legile wi poruncile Mele, cum a fqcut David, tatql tqu, kyi voi lungi zilele.``

  3:15 Solomon s`a dewteptat. Acesta a fost visul. Solomon s`a kntors la Ierusalim, wi s`a knfqyiwat knaintea chivotului legqmkntului Domnului. A adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire, wi a dat un ospqy tuturor slujitorilor lui.

  3:16 Atunci au venit douq femei curve la kmpqrat, wi s`au knfqyiwat knaintea lui.

  3:17 Una din femei a zis: ,,Rogu-mq, domnul meu, eu wi femeia aceasta locuiam kn aceeaw casq, wi am nqscut lkngq ea kn casq.

  3:18 Dupq trei zile, femeia aceasta a nqscut wi ea. Locuiam kmpreunq, niciun strqin nu era cu noi kn casq, nu eram deckt noi amkndouq.

  3:19 Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentrucq se culcase peste el.

  3:20 Ea s`a sculat pela mijlocul nopyii, a luat pe fiul meu de lkngq mine, pe cknd dormea roaba ta, wi l -a culcat la sknul ei: iar pe fiul ei, care murise, l -a culcat la sknul meu.

  3:21 Dimineaya, m`am sculat sq dau ykyq copilului; wi iatq cq era mort. M`am uitat cu luare-aminte la el dimineaya; wi iatq cq nu era fiul meu, pe care -l nqscusem.``

  3:22 Cealaltq femeie a zis: ,,Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tqu cel mort.`` Dar cea dintki a rqspuns: ,,Ba nicidecum! fiul tqu este cel mort, iar fiul meu este cel viu.`` Awa au vorbit ele knaintea kmpqratului.

  3:23 Kmpqratul a zis: ,,Una zice: ,Fiul meu este cel viu, iar fiul tqu este cel mort.` Wi cealaltq zice: ,Ba nicidecum! fiul tqu este cel mort, iar fiul meu este cel viu.``

  3:24 Apoi a adqugat: ,,Aduceyi-mi o sabie.`` Au adus o sabie knaintea kmpqratului.

  3:25 Wi kmpqratul a zis: ,,Tqiayi kn douq copilul cel viu, wi dayi o jumqtate uneia wi o jumqtate celeilalte.``

  3:26 Atunci femeia al cqrei copil era viu, a simyit cq i se rupe inima pentru copil, wi a zis kmpqratului: ,,Ah! domnul meu, dq -i mai bine ei copilul cel viu, wi nu -l omork!`` Dar cealaltq a zis: ,,Sq nu fie nici al meu nici al tqu; tqiayi -l!``

  3:27 Wi kmpqratul, luknd cuvkntul, a zis: ,,Dayi celei dintki copilul cel viu, wi nu -l omorkyi. Ea este mama lui.``

  3:28 Tot Israelul a auzit de hotqrkrea pe care o rostise kmpqratul. Wi s`au temut de kmpqrat, cqci au vqzut cq knyelepciunea lui Dumnezeu era kn el, povqyuindu -l kn judecqyile lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск