Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Solomon, fiul lui David, s`a kntqrit kn domnie; Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el; wi l -a knqlyat din ce kn ce mai mult.

  1:2 Solomon a poruncit kntregului Israel, cqpeteniilor peste mii wi sute, judecqtorilor, mai marilor kntregului Israel, cqpeteniilor caselor pqrintewti;

  1:3 wi Solomon s`a dus cu toatq adunarea la knqlyimea dela Gabaon. Acolo se afla cortul kntklnirii lui Dumnezeu, fqcut kn pustie de Moise, robul Domnului.

  1:4 Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i -l pregqtise, cqci ki kntinsese un cort la Ierusalim.

  1:5 Tot acolo se afla, knaintea cortului Domnului, altarul de aramq pe care -l fqcuse Beyalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur.

  1:6 Solomon wi adunarea au cqutat pe Domnul. Wi acolo, pe altarul de aramq care era knaintea cortului kntklnirii, a adus Solomon Domnului o mie de arderi de tot.

  1:7 Kn timpul nopyii, Dumnezeu S`a arqtat lui Solomon, wi i -a zis: ,,Cere ce vrei sq-yi dau.``

  1:8 Solomon a rqspuns lui Dumnezeu: ,,Tu ai arqtat o mare bunqvoinyq tatqlui meu David, wi m`ai pus sq domnesc kn locul lui.

  1:9 Acum, Doamne Dumnezeule, kmplineascq-se fqgqduinya Ta, fqcutq tatqlui meu David, fiindcq m`ai pus sq domnesc peste un popor mare la numqr ca pulberea pqmkntului!

  1:10 Dq-mi dar knyelepciune wi pricepere, ca sq wtiu cum sq mq port kn fruntea acestui popor! Cqci cine ar putea sq judece pe poporul Tqu, pe poporul acesta atkt de mare?``

  1:11 Dumnezeu a zis lui Solomon: ,,Fiindcq dorinya aceasta este kn inima ta, fiindcq nu ceri nici bogqyii, nici averi, nici slavq, nici moartea vrqjmawilor tqi, nici chiar o viayq lungq, ci ceri pentru tine knyelepciune wi pricepere ca sq judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus sq domnewti,

  1:12 Knyelepciunea wi priceperea kyi sknt date. Kyi voi da, pe deasupra, bogqyii, averi wi slavq, cum n`a mai avut niciodatq niciun kmpqrat knaintea ta, wi cum nici nu va mai avea dupq tine.``

  1:13 Solomon s`a kntors la Ierusalim, dupq ce a pqrqsit knqlyimea de la Gabaon wi cortul kntklnirii. Wi a domnit peste Israel.

  1:14 Solomon a strkns carq wi cqlqrime; avea o mie patru sute de carq wi douqsprezece mii de cqlqreyi, pe cari i -a awezat kn cetqyile unde yinea carqle wi la Ierusalim lkngq kmpqrat.

  1:15 Kmpqratul a fqcut argintul wi aurul tot atkt de obicinuite la Ierusalim ca pietrele, wi cedrii tot atkt de obicinuiyi ca sicomorii1 cari cresc kn ckmpie.

  1:16 Solomon kwi aducea caii din Egipt; o ceatq de negustori ai kmpqratului se duceau wi -i luau kn cete pe un prey hotqrkt;

  1:17 se duceau wi aduceau din Egipt un car cu wase sute de sicli de argint, wi un cal cu o sutq cincizeci de sicli. Tot awa aduceau wi pentru toyi kmpqrayii Hetiyilor wi pentru kmpqrayii Siriei.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск