Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 29

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  29:1 Kmpqratul David a zis kntregei adunqri: ,,Fiul meu Solomon, singurul pe care l -a ales Dumnezeu, este tknqr wi plqpknd, wi lucrarea este knsemnatq, cqci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.

  29:2 Mi-am kntrebuinyat toate puterile sq pregqtesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie sq fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie sq fie de argint, aramq pentru ceea ce trebuie sq fie de aramq, fer pentru ceea ce trebuie sq fie de fer, wi lemn pentru ceea ce trebuie sq fie de lemn, pietre de onix wi pietre scumpe de legat, pietre strqlucitoare wi de felurite colori, tot felul de pietre scumpe, wi marmorq albq multq.

  29:3 Mai mult, kn dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul wi argintul pe care -l am, afarq de tot ce am pregqtit pentru casa sfkntului locaw:

  29:4 trei mii de talanyi de aur, de aur de Ofir, wi wapte mii de talanyi de argint curqyit, pentru kmbrqcarea pereyilor clqdirilor,

  29:5 aurul pentru ceea ce trebuie sq fie de aur, wi argintul pentru ceea ce trebuie sq fie de argint, wi pentru toate lucrqrile pe cari le vor face lucrqtorii. Cine vrea sq-wi mai aducq de bunqvoie astqzi darurile knaintea Domnului?``

  29:6 Cqpeteniile caselor pqrintewti, cqpeteniile seminyiilor lui Israel, cqpeteniile peste mii wi peste sute, wi kngrijitorii averii kmpqratului au adus daruri de bunqvoie.

  29:7 Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanyi de aur, zece mii de darici, zece mii de talanyi de argint, optsprezece mii de talanyi de aramq, wi o sutq de mii de talanyi de fer.

  29:8 Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului kn mknile lui Iehiel, Gherwonitul.

  29:9 Poporul s`a bucurat de darurile lor de bunqvoie, cqci le dqdeau cu dragq inimq Domnului; wi kmpqratul David deasemenea s`a bucurat mult.

  29:10 David a binecuvkntat pe Domnul kn faya kntregei adunqri. El a zis: ,,Binecuvkntat sq fii Tu din veac kn veac, Doamne, Dumnezeul pqrintelui nostru Israel!

  29:11 A Ta este, Doamne, mqrirea, puterea wi mqreyia, vecinicia wi slava, cqci tot ce este kn cer wi pe pqmknt este al Tqu; a Ta, Doamne, este domnia, cqci Tu Te knalyi ca un stqpkn mai pesus de orice!

  29:12 Dela Tine vine bogqyia wi slava, Tu stqpknewti peste tot, kn mkna Ta este tqria wi puterea, wi mkna Ta poate sq mqreascq wi sq kntqreascq toate lucrurile.

  29:13 Acum, Dumnezeul nostru, Te lqudqm, wi prea mqrim Numele Tqu cel slqvit.

  29:14 Cqci ce sknt eu, wi ce este poporul meu, ca sq putem sq-Yi aducem daruri de bunq voie? Totul vine dela Tine, wi din mkna Ta primim ce-Yi aducem.

  29:15 Knaintea Ta noi skntem niwte strqini wi locuitori, ca toyi pqrinyii nowtri. Zilele noastre pe pqmknt sknt ca umbra, wi fqrq nici o nqdejde.

  29:16 Doamne, Dumnezeul nostru, din mkna Ta vin toate aceste bogqyii, pe cari le-am pregqtit ca sq-Yi zidim o casq, Yie, Numelui Tqu celui sfknt, wi ale Tale sknt toate.

  29:17 Wtiu, Dumnezeule, cq Tu cercetezi inima, wi cq iubewti curqyia de inimq; de aceea Yi-am adus toate aceste daruri de bunqvoie kn curqyia inimii mele, wi am vqzut acum cu bucurie pe poporul Tqu, care se aflq aici, aduckndu-Yi de bunqvoie darurile lui.

  29:18 Doamne, Dumnezeul pqrinyilor nowtri Avraam, Isaac wi Israel! Yine totdeauna kn inima poporului Tqu aceste porniri wi aceste gknduri, wi kntqrewte -i inima kn Tine.

  29:19 Dq fiului meu Solomon o inimq bunq, ca sq pqzeascq poruncile Tale, knvqyqturile Tale, wi legile Tale, ca sq kmplineascq toate aceste lucruri, wi sq zideascq el casa pentru care am fqcut pregqtiri.``

  29:20 David a zis kntregei adunqri: ,,Binecuvkntayi pe Domnul, Dumnezeul vostru.`` Wi toatq adunarea a binecuvkntat pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor. Ei s`au plecat wi s`au knchinat knaintea Domnului wi knaintea kmpqratului.

  29:21 A doua zi dupq aceasta, au adus ca jertfq wi ardere de tot Domnului o mie de viyei, o mie de berbeci wi o mie de miei, kmpreunq cu jertfele de bquturq obicinuite, wi alte jertfe kn mare numqr pentru tot Israelul.

  29:22 Au mkncat wi au bqut kn ziua aceea knaintea Domnului cu mare bucurie, au fqcut a doua oarq kmpqrat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns knaintea Domnului ca domn, wi au uns pe Yadoc ca preot.

  29:23 Solomon a wezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca kmpqrat kn locul tatqlui squ David. El a propqwit, wi tot Israelul l -a ascultat.

  29:24 Toate cqpeteniile wi vitejii, wi chiar toyi fiii kmpqratului David s`au supus kmpqratului Solomon.

  29:25 Domnul a knqlyat tot mai mult pe Solomon, supt ochii kntregului Israel, wi i -a fqcut domnia mai strqlucitq deckt a fost a oricqrui kmpqrat al lui Israel knaintea lui.

  29:26 David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.

  29:27 Vremea ckt a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a domnit wapte ani, wi la Ierusalim a domnit treizeci wi trei de ani.

  29:28 A murit la o bqtrkneyq fericitq, sqtul de zile, de bogqyie wi de slavq. Wi kn locul lui, a domnit fiul squ Solomon.

  29:29 Faptele kmpqratului David, cele dintki wi cele depe urmq, sknt scrise kn cartea lui Samuel vqzqtorul, wi kn cartea proorocului Natan wi kn cartea proorocului Gad,

  29:30 kmpreunq cu toatq domnia wi toate isprqvile lui, precum wi ce s`a petrecut pe vremea lui, fie kn Israel, fie kn toate kmpqrqyiile celorlalte yqri


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск