Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 28

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  28:1 David a chemat la Ierusalim toate cqpeteniile lui Israel, cqpeteniile seminyiilor, cqpeteniile cetelor din slujba kmpqratului, cqpeteniile peste mii wi cqpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile wi turmele kmpqratului wi ale fiilor sqi, pe dregqtori, pe viteji wi pe toyi voinicii.

  28:2 Kmpqratul David s`a sculat kn picioare wi a zis: ,,Ascultayi-mq, frayilor wi poporul meu! Aveam de gknd sq zidesc o casq de odihnq pentru chivotul legqmkntului Domnului wi pentru awternutul picioarelor Dumnezeului nostru, wi mq pregqteam s`o zidesc.

  28:3 Dar Dumnezeu mi -a zis: ,Sq nu zidewti o casq Numelui Meu, cqci ewti un om de rqzboi wi ai vqrsat sknge.`

  28:4 Domnul, Dumnezeul lui Israel, m`a ales din toatq casa tatqlui meu, pentruca sq fiu kmpqrat al lui Israel pe vecie; cqci pe Iuda l -a ales cqpetenie, casa tatqlui meu a ales -o din casa lui Iuda, wi dintre fiii tatqlui meu pe mine m`a pus sq domnesc peste tot Israelul.

  28:5 Dintre toyi fiii mei-cqci Domnul mi -a dat mulyi fii-a ales pe fiul meu Solomon, ca sq -l punq pe scaunul de domnie al kmpqrqyiei Domnului, peste Israel.

  28:6 El mi -a zis: ,Fiul tqu Solomon Kmi va zidi casa wi curyile; cqci l-am ales ca fiu al Meu; wi -i voi fi Tatq.

  28:7 Ki voi kntqri kmpqrqyia pe vecie, dacq se va yinea, ca astqzi, de kmplinirea poruncilor wi rknduielilor Mele.`

  28:8 Acum, knaintea kntregului Israel, knaintea adunqrii Domnului, wi kn faya Dumnezeului nostru care vq aude, pqziyi wi puneyi-vq la inimq toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca sq stqpkniyi aceastq bunq yarq, wi s`o lqsayi de mowtenire fiilor vowtri dupq voi pe vecie.

  28:9 Wi tu, fiule Solomoane, cunoawte pe Dumnezeul tatqlui tqu, wi slujewte -I cu toatq inima wi cu un suflet binevoitor; cqci Domnul cerceteazq toate inimile wi pqtrunde toate knchipuirile wi toate gkndurile. Dacq -L vei cquta, Se va lqsa gqsit de tine; dar dacq -L vei pqrqsi, te va lepqda wi El pe vecie.

  28:10 Vezi acum cq Domnul te -a ales, ca sq zidewti o casq care sq -I slujeascq de locaw sfknt. Kntqrewte-te wi lucreazq.``

  28:11 David a dat fiului squ Solomon, chipul prispei wi clqdirilor, odqilor vistieriei, odqilor de sus, odqilor dinlquntru, wi al odqii pentru scaunul kndurqrii.

  28:12 I -a dat planul a tot ce avea kn minte cu privire la curyile Casei Domnului, wi toate odqile dejur kmprejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu wi vistieriile sfkntului locaw,

  28:13 wi cu privire la cetele preoyilor wi Leviyilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului, wi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.

  28:14 I -a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau sq fie de aur pentru toate uneltele fiecqrei slujbe; wi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecqrei slujbe.

  28:15 A dat greutatea sfewnicelor de aur wi a candelelor lor de aur cu greutatea fiecqrui sfewnic wi a candelelor lui; wi greutatea sfewnicelor de argint, cu greutatea fiecqrui sfewnic wi a candelelor lui, dupq kntrebuinyarea fiecqrui sfewnic.

  28:16 I -a dat greutatea de aur pentru mesele pknilor pentru punerea knainte, pentru fiecare masq; wi greutatea de argint pentru mesele de argint.

  28:17 I -a dat chipul furculiyelor, lighenelor wi cewtilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecqrui potir, wi a potirelor de argint, cu greutatea fiecqrui potir;

  28:18 wi chipul altarului tqmkii kn aur curqyit, cu greutatea lui. I -a mai dat wi chipul carului heruvimilor de aur, cari kwi kntind aripile wi acopqr chivotul legqmkntului Domnului.

  28:19 ,,Toate acestea``, a zis David, ,,toate lucrqrile izvodului acestuia, mi le -a fqcut cunoscut Domnul, knsemnkndu-le kn scris cu mkna Lui.``

  28:20 David a zis fiului squ Solomon: ,,Kntqrewte-te, kmbqrbqteazq-te, wi lucreazq; nu te teme, wi nu te spqimknta. Cqci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lqsa, nici nu te va pqrqsi, pknq se va isprqvi toatq lucrarea pentru slujba Casei Domnului.

  28:21 Iatq, ai lkngq tine cetele preoyilor wi Leviyilor pentru toatq slujba Casei lui Dumnezeu; wi iatq cq ai lkngq tine, pentru toatq lucrarea, toyi oamenii binevoitori wi kndemknatici kn tot felul de lucrqri, wi cqpeteniile wi tot poporul, supuwi la toate poruncile tale.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск