Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2KINGS 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Kn al doilea an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Amayia, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda.

  14:2 Avea douqzeci wi cinci de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a domnit douqzeci wi nouq de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Ioadan, din Ierusalim.

  14:3 El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, totuw, nu ca tatql squ David; ci a lucrat kn totul cum lucrase tatql squ Ioas.

  14:4 Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi.

  14:5 Cknd s`a kntqrit kmpqrqyia kn mknile lui, a lovit pe slujitorii sqi cari uciseserq pe tatql squ kmpqratul.

  14:6 Dar n`a omorkt pe fiii ucigawilor, cqci awa este scris kn cartea legii lui Moise, unde Domnul dq urmqtoarea poruncq: ,,Sq nu se omoare pqrinyii pentru copii, wi sq nu se omoare copiii pentru pqrinyi; ci fiecare sq fie omorkt pentru pqcatul lui.``

  14:7 A bqtut zece mii de Edomiyi kn Valea Sqrii. Wi, kn tot timpul rqzboiului, a luat Sela, wi a numit -o Iocteel, nume pe care l -a pqstrat pknq kn ziua de azi.

  14:8 Atunci Amayia a trimes niwte soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, kmpqratul lui Israel, sq -i spunq: ,,Vino, sq ne vedem faya!``

  14:9 Wi Ioas, kmpqratul lui Israel, a trimes sq spunq lui Amayia, kmpqratul lui Iuda: ,,Spinul din Liban a trimes sq spunq cedrului din Liban: ,,Dq pe fiicq-ta de nevastq fiului meu!`` Wi fiarele sqlbatice din Liban au trecut wi au cqlcat spinul kn picioare.

  14:10 Ai bqtut pe Edomiyi, wi a knceput sq yi se knalye inima. Bucurq-te mai bine de slava ta, wi stai acasq. Pentruce sq stkrnewti un rqu, care ar aduce cqderea ta wi a lui Iuda?``

  14:11 Dar Amayia nu l -a ascultat. Wi Ioas, kmpqratul lui Israel, s`a suit; wi wi-au vqzut faya, el wi Amayia, kmpqratul lui Iuda, la Bet-Wemewul lui Iuda.

  14:12 Iuda a fost bqtut de Israel, wi a fugit fiecare kn cortul squ.

  14:13 Ioas, kmpqratul lui Israel, a prins la Bet-Wemew, pe Amayia, kmpqratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim, wi a fqcut o spqrturq de patru sute de coyi kn zidul Ierusalimului, dela poarta lui Efraim pknq la poarta unghiului.

  14:14 A luat tot aurul wi argintul wi toate vasele cari se aflau kn Casa Domnului wi kn vistieriile casei kmpqratului; a luat wi ostatici, wi s`a kntors kn Samaria.

  14:15 Celelalte fapte ale lui Ioas, ce a fqcut el, isprqvile lui, wi rqzboiul pe care l -a avut cu Amayia, kmpqratul lui Iuda, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  14:16 Ioas a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat la Samaria, cu kmpqrayii lui Israel. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Ieroboam.

  14:17 Amayia fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda, a trqit cincisprezece ani dupq moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, kmpqratul lui Israel.

  14:18 Celelalte fapte ale lui Amayia, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?

  14:19 Kmpotriva lui s`a fqcut o uneltire la Ierusalim. El a fugit la Lachis, dar l-au urmqrit wi la Lachis, unde l-au omorkt.

  14:20 L-au dus pe cai, wi a fost kngropat la Ierusalim cu pqrinyii sqi, kn cetatea lui David.

  14:21 Wi tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria, kn vkrstq de wasesprezece ani, wi l -a pus kmpqrat kn locul tatqlui squ Amayia.

  14:22 Azaria a zidit iarqw Elatul, wi l -a adus din nou supt stqpknirea lui Iuda, dupqce a adormit kmpqratul cu pqrinyii sqi.

  14:23 Kn al cincisprezecelea an al lui Amayia, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq la Samaria, Ieroboam, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Israel. A domnit patruzeci wi unu de ani.

  14:24 El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela niciunul din pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq.

  14:25 A luat knapoi hotarele lui Israel, dela intrarea Hamatului pknq la marea ckmpiei, dupq cuvkntul pe care -l rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin robul Squ Iona, proorocul, fiul lui Amitai, din Gat-Hefer.

  14:26 Cqci Domnul a vqzut cq necazul lui Israel ajunsese prea mare, a vqzut wi strkmtorarea kn care se aflau wi robii wi oamenii slobozi, fqrq sq fie cineva care sq vinq kn ajutorul lui Israel.

  14:27 Domnul nu hotqrkse sq wteargq numele lui Israel, de subt ceruri, wi i -a izbqvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.

  14:28 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a fqcut el, isprqvile lui la rqzboi, wi cum a adus iarqw subt stqpknirea lui Israel Damascul wi Hamatul, cari fuseserq ale lui Iuda, nu sknt scrise oare toate acestea kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  14:29 Ieroboam a adormit cu pqrinyii sqi, cu kmpqrayii lui Israel. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Zaharia.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск