Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ECCLESIASTES 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Da, mi-am pus inima kn cqutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri, wi am vqzut cq cei neprihqniyi wi knyelepyi, wi faptele lor, sknt kn mkna lui Dumnezeu, atkt dragostea ckt wi ura. Oamenii nu wtiu nimic mai dinainte; totul este knaintea lor kn viitor.

  9:2 Tuturor li se kntkmplq toate deopotrivq: aceeaw soartq are cel neprihqnit wi cel rqu, cel bun wi curat ca wi cel necurat, cel ce aduce jertfq, ca wi cel ce n`aduce jertfq; cel bun ca wi cel pqcqtos, cel ce jurq ca wi cel ce se teme sq jure!

  9:3 Iatq cel mai mare rqu kn tot ce se face supt soare: anume cq aceeaw soartq au toyi. De aceea wi este plinq inima oamenilor de rqutate, wi deaceea este atkta nebunie kn inima lor tot timpul ckt trqiesc. Wi dupq aceea? Se duc la cei moryi.

  9:4 Cqci cine este scutit? Oricine trqiewte, tot mai trage nqdejde; cqci un ckne viu face mai mult deckt un leu mort.

  9:5 Cei vii, kn adevqr, mqcar wtiu cq vor muri; dar cei moryi nu wtiu nimic, wi nu mai au nicio rqsplatq, fiindcq pknq wi pomenirea li se uitq.

  9:6 Wi dragostea lor, wi ura lor, wi pizma lor, de mult au wi pierit, wi niciodatq nu vor mai avea parte de tot ce se face supt soare.

  9:7 Du-te, dar, de mqnkncq-yi pknea cu bucurie, wi bea-yi cu inimq bunq vinul; cqci de mult a gqsit Dumnezeu plqcere kn ce faci tu acum.

  9:8 Hainele sq-yi fie albe, kn orice vreme, wi untdelemnul sq nu-yi lipseascq de pe cap.

  9:9 Gustq viaya cu nevasta, pe care o iubewti, kn tot timpul vieyi tale dewerte, pe care yi -a dat -o Dumnezeu supt soare, kn aceastq vreme trecqtoare; cqci aceasta kyi este partea kn viayq, kn mijlocul trudei cu care te ostenewti supt soare.

  9:10 Tot ce gqsewte mkna ta sq facq, fq cu toatq puterea ta! Cqci, kn locuinya moryilor, kn care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuialq, nici wtiinyq, nici knyelepciune!

  9:11 Am mai vqzut apoi supt soare cq nu cei iuyi aleargq, cq nu cei viteji ckwtigq rqzboiul, cq nu cei knyelepyi ckwtigq pknea, nici cei pricepuyi bogqyia, nici cei knvqyayi bunqvoinya, ci toate atkrnq de vreme wi de kmprejurqri.

  9:12 Cqci omul nu-wi cunoawte nici mqcar ceasul, kntocmai ca pewtii prinwi kn mreaja nimicitoare, wi ca pqsqrile prinse kn lay; ca wi ei sknt prinwi wi fiii oamenilor kn vremea nenorocirii, cknd vine fqrq veste nenorocirea peste ei.

  9:13 Am mai vqzut urmqtoarea knyelepciune supt soare, wi mi s`a pqrut mare.

  9:14 Era o micq cetate, cu puyini oameni kn ea; wi a venit asupra ei un kmpqrat puternic, a kmpresurat -o, wi a ridicat mari kntqrituri kmpotriva ei.

  9:15 Kn ea se afla un om sqrac dar knyelept, care a scqpat cetatea cu knyelepciunea lui. Wi nimeni nu se gkndise la omul acela sqrac.

  9:16 Atunci am zis: ,,Mai bunq este knyelepciunea de ckt tqria!`` Totuw knyelepciunea sqracului este dispreyuitq, wi nimeni nu -l ascultq.

  9:17 Cuvintele knyelepyilor, ascultate kn liniwte, sknt mai de prey deckt strigqtele unuia care stqpknewte kntre nebuni.

  9:18 Knyelepciunea este mai de prey de ckt sculele de rqzboi; dar un singur pqcqtos nimicewte mult bine.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск