Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 20

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  20:1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, wi a zis:

  20:2 ,,Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, care te -a scos din yara Egiptului, din casa robiei.

  20:3 Sq nu ai alyi dumnezei afarq de Mine.

  20:4 Sq nu-yi faci chip cioplit, nici vreo knfqyiware a lucrurilor cari sknt sus kn ceruri, sau jos pe pqmknt, sau kn apele mai de jos de ckt pqmkntul.

  20:5 Sq nu te knchini knaintea lor, wi sq nu le slujewti; cqci Eu, Domnul, Dumnezeul tqu, sknt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pqrinyilor kn copii pknq la al treilea wi la al patrulea neam al celor ce Mq urqsc,

  20:6 wi Mq kndur pknq la al miilea neam de cei ce Mq iubesc wi pqzesc poruncile Mele.

  20:7 Sq nu iei kn dewert Numele Domnului, Dumnezeului tqu; cqci Domnul nu va lqsa nepedepsit pe cel ce va lua kn dewert Numele Lui.

  20:8 Adu-yi aminte de ziua de odihnq, ca s`o sfinyewti.

  20:9 Sq lucrezi wase zile, wi sq-yi faci lucrul tqu.

  20:10 Dar ziua a waptea este ziua de odihnq knchinatq Domnului, Dumnezeului tqu: sq nu faci nicio lucrare kn ea, nici tu, nici fiul tqu, nici fiica ta, nici robul tqu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strqinul care este kn casa ta.

  20:11 Cqci kn wase zile a fqcut Domnul cerurile, pqmkntul wi marea, wi tot ce este kn ele, iar kn ziua a waptea S`a odihnit: de aceea a binecuvkntat Domnul ziua de odihnq wi a sfinyit -o.

  20:12 Cinstewte pe tatql tqu wi pe mama ta, pentruca sq yi se lungeascq zilele kn yara, pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu.

  20:13 Sq nu ucizi.

  20:14 Sq nu preacurvewti.

  20:15 Sq nu furi.

  20:16 Sq nu mqrturisewti strkmb kmpotriva aproapelui tqu.

  20:17 Sq nu poftewti casa aproapelui tqu; sq nu poftewti nevasta aproapelui tqu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mqgarul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tqu.

  20:18 Tot poporul auzea tunetele wi sunetul trkmbiyei wi vedea flacqrile muntelui, care fumega. La priveliwtea aceasta, poporul tremura, wi stqtea kn depqrtare.

  20:19 Ei au zis lui Moise: ,,Vorbewte-ne tu knsuyi, wi te vom asculta: dar sq nu ne mai vorbeascq Dumnezeu, ca sq nu murim.``

  20:20 Moise a zis poporului: ,,Nu vq spqimkntayi; cqci Dumnezeu a venit tocmai ca sq vq punq la kncercare, wi ca sq aveyi frica Lui knaintea ochilor vowtri, pentru ca sq nu pqcqtuiyi.``

  20:21 Poporul stqtea kn depqrtare; iar Moise s`a apropiat de norul kn care era Dumnezeu.

  20:22 Domnul a zis lui Moise: ,,Awa sq vorbewti copiilor lui Israel: ,Ayi vqzut cq v`am vorbit din ceruri.

  20:23 Sq nu faceyi dumnezei de argint wi dumnezei de aur, ca sq -i puneyi alqturi de Mine; sq nu vq faceyi alyi dumnezei.

  20:24 Sq-Mi ridici un altar de pqmknt, pe care sq-yi aduci arderile-de-tot wi jertfele de mulyqmire, oile wi boii. Kn orice loc kn care Kmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, wi te voi binecuvknta.

  20:25 Dacq-Mi vei ridica un altar de piatrq, sq nu -l zidewti din pietre cioplite; cqci cum kyi vei pune dalta kn piatrq, o vei pkngqri.

  20:26 Sq nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca sq nu yi se descopere goliciunea knaintea lui.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск